Rooienaren ontvangen ‘Gouden Ei’ voor strijd voor de Wulp

DEN BOSCH/SINT-OEDENRODE – Bert de Koning en Mario Bullens van Weidevogelgroep Jekschot uit Sint-Oedenrode zijn door Het Brabants Landschap verkozen tot vrijwilligers van het jaar. Voor hun inzet van het behoud van de Wulpenstand in Meierijstad kregen ze daarom tijdens de jaarvergadering in het provinciehuis in Den Bosch deze week het ‘Gouden Ei’ uitgereikt.

Voor de Rooienaren kwam de prijsuitreiking als een totale verrassing. “Het was een verwonderlijk moment. Toen ze ons begonnen in te leiden, ging er bij mij nog geen lichtje branden. Ik was totaal niet voorbereid toen ik naar het podium moest komen. Toen heb ik provisorisch iedereen bedankt en toelichting gegeven over ons werk,” aldus Bert de Koning.

Bescherm de Wulp
De Koning, Bullens en andere vrijwilligers van Weidevogelgroep Jekschot zetten zich onder andere in voor het behoud van de Wulp in Meierijstad. Er zijn in 2023 ‘slechts’ 33 broedpaartjes gevonden in heel de provincie, waarvan 15 in Meierijstad. “Er zijn in de rest van Brabant net zo goed broedpaartjes te vinden. Er is alleen veel inzet nodig om ze te vinden.”

Wulpen leggen hun nesten in weilanden, waardoor er van meerdere kanten gevaar is. Veel nesten gaan tijdens het maaien en grond bewerken verloren en daarnaast zijn de nesten kwetsbaar voor predatie, het door roofdieren vernielen van de nesten. “Het is aan ons om zoveel mogelijk nesten te vinden en vervolgens te beschermen,” aldus De Koning. “Wanneer de Weidevogelgroep een nest vindt, gaan we direct in gesprek met de boer van wie het weiland is. We vragen dan om medewerking en die krijgen we bijna altijd ook. We rasteren dan het gebied rond het nest af en zetten er stroom op. Zo worden de nesten niet kapot gemaaid en komen roofdieren niet in de buurt.”

Excursie
Bij de vrijwilligersprijs hoort ook een cheque van 250 euro. Wat de mannen met dit geldbedrag precies gaan doen, weten ze nog niet. “Wellicht dat we met dit geld een excursie voor onze leden gaan organiseren, bijvoorbeeld naar de Biesbos. Zo kunnen we iedereen die zich heeft ingezet een leuke dag aanbieden.”

Fotograaf: Jeanne Wouters