Rooi krijgt Groen-Grijs wooninitiatief

SINT-OEDENRODE - Hoe kunnen jong en oud (groen en grijs) met elkaar zo goed mogelijk wonen in Rooi.
Dat gaat hert wooninitiatief 'Groen-grijs Rooi' onderzoeken door het houden van een grootscheepse enquete.

Via de website www.groen-grijsrooi' kunnen jong en oud aangeven wat ze vinden van het idee om jongeren en ouderen meer 'bij elkaar' te laten wonen en leven.
"Groen-grijs Rooi is ervan overtuigd ook de gemeente Meierijstad een dienst te bewijzen nu helder gaat
worden wat de woonwensen van de Rooienaren zijn", aldus de initiatiefnemers.
Het onderzoek zal geanalyseerd worden door Jasper
Klapwijk en Ronald Provoost (H3ROES), die jarenlange ervaring hebben met woononderzoeken. De
uitkomsten worden openbaar gemaakt.