“Rooi heeft mooiste marktplein op de aardbol”

Het parkeren is een zootje

SINT-OEDENRODE – In het gemeentehuis vond maandag een debatavond plaats over de herinrichting van de Markt plaats. Al was er maar weinig debat. De vertegenwoordigers in de raadszaal en het thuispanel waren het over het algemeen met elkaar eens.

Wel leverde de avond interessante ideeën op én een groot compliment. Rijksbouwmeester Floris Alkemade zei dat ‘Rooi het mooiste marktplein op de aardbol heeft.”

Thuispanel

In de raadszaal praatte en dacht een afvaardiging van onder meer ondernemers, aanwonenden, centrum management, marktkooplieden, de monumentencommissie en city management mee. Iedereen kon via het speciale thuispanel reageren op stellingen over de markt. Belangrijkste conclusie was – en dat is zeker geen nieuws – dat de Markt in Rooi de huiskamer én ontmoetingsplek van het dorp is. Of zoals Floris Alkemade zei: “Dit plein moeten we koesteren. Het is de plek waar je Rooienaar bent, mensen ontmoet.” Dat bijzondere karakter moet hoe dan ook behouden blijven. De manier waarop: dat is nog punt van discussie.

De waarom-vraag

De debatavond maakt deel uit van de ‘Maand van de Markt’ waarin alle Rooienaren ideeën en suggesties voor de Markt kunnen indienen. Sommige inwoners hebben al eerder aangegeven dat ze vinden dat er niets aan de Markt veranderd moet worden. Daar is Floris van Alkemade het niet mee eens. “De Markt is al 7 tot 8 eeuwen oud en is al die tijd een afspiegeling van de samenleving gebleven.

Maar dat betekent ook dat elke generatie daar iets mee moet doen; het moet aanpassen aan de tijd. Dat is een prachtige opgave om te doen.” Corrie Kocken van het Roois Cultuurcontact is het daar mee eens, maar zij vindt ook dat eerst doelstelling centraal moet staan. Zij pleitte ervoor om eerst helder te krijgen waarvoor we de markt willen bestemmen. Pas als dat duidelijk is kun je volgens haar plannen maken.

Toegankelijkheid is een struikelblok

De centrale ontmoetingsplek van Rooi is niet voor iedereen toegankelijk. En dat blijkt veel inwoners een doorn in het oog te zijn. Er was duidelijk eensgezindheid over de hoge stoep die de toegankelijkheid belemmert en de bestrating die soms ronduit gevaarlijk is en de toegang voor mensen met een rollator of rolstoel belemmert.

Richard de Visser van de monumentencommissie gaf aan dat de Markt met omliggende straten een beschermd dorpsgezicht is en dat de bestrating daar zijns inziens deel van uitmaakt. Zijn suggestie was om de omliggende straten te betrekken bij de uitwerking van de plannen, waardoor onder meer parkeren en verkeer anders georganiseerd kunnen worden. Een voorstel dat zeker weerklank vond.

Ontmoetingsplek

De Markt is dé ontmoetingsplek van Rooi, maar dat kan nog beter. Dat was de menig van de meeste vertegenwoordigers in de zaal. Meer groen, bankjes en een speelplek voor de kinderen werden meermaals genoemd. De kiosk was daarbij wel een twistpunt. De een vindt het een sta-in-de-weg, anderen pleitten voor een sierlijke of verplaatsbare kiosk.

Over parkeren op de Markt was vrijwel iedereen het eens. Parkeren is prima en draagt bij aan de bereikbaarheid en levendigheid van de Markt. Belangrijk, want de gemeenteraad heeft gesteld dat parkeren op de Markt mogelijk moet blijven. Maar zoals Floris Alkemade het samenvatte: “Het parkeren is nu een zootje.”

Een duidelijker inrichting van het plein, langzaam rijden rond en op de Markt zou een oplossing kunnen zijn, evenals eenrichtingsverkeer. Het voorstel om doorgaand verkeer bij de Markt te weren en alleen bestemmingsverkeer toe te staan kon op redelijk wat instemming rekenen. Ook hier deed Richard de Visser een interessante suggestie. “Maak duidelijker dat je achter de Jumbo prima en op loopafstand van de Markt kunt parkeren.”

Goede behouden

De Markt kan beter, maar heeft ook al veel goeds in zich: dat was toch een beetje de conclusie aan het einde van de avond. De monumentale panden aan het plein, de levendigheid, het historische karakter en vooral de sfeer zijn sterke punten van de Markt. Door (her)gebruik van materialen zou deze uitstraling behouden kunnen blijven. Maar hoe en wat precies? Dat zijn ontwerpvragen die pas later in het proces beantwoord kunnen worden.

Ideeën nog welkom

De Maand van de Markt is trouwens pas halverwege. Iedereen kan tot en met 30 september zijn wensen en ideeën kenbaar maken bij de speciale ideeënkar of via de speciale website. In oktober verschijnt er een ‘oogstboek’ waarin alle ideeën en suggesties verwerkt zijn.

LEES OOK: Roept u maar. De Markt van Rooi moet . . .