Roadprinter legt Deken van Miertstraat dicht

VEGHEL – Terwijl de ene kant van de Deken van Miertstraat nog openligt om leidingen in te leggen, zijn medewerkers van de firma Konings Straatwerken uit Den Bosch al bezig met het dichtleggen van het gedeelte vanaf de Markt richting parkeerplaats aan het Kerkplein.

Kenny van Beek en zijn collega Marik hoeven hiervoor niet op de knieën. Ze maken handig gebruik van de Roadprinter. Een bestratingsmachine waarmee ze als het ware een klinkertapijt over de gehele wegbreedte leggen. Maar handwerk blijft er wel aan te pas komen. Nadat Marik de klinkers boven in de machine heeft geschud legt hij die samen met Denny ‘in verband’ in het bestratingsapparaat. Daarna gaat de machine achteruit om een klein deel neer te leggen.

15 Meter per dag
Het straatgedeelte dat gelegd wordt moet wel aan alle voorwaarden voldoen. Het zand moet zijn aangebracht en glad liggen. Pas dan is het voor het tweetal mogelijk om zo’n 15 meter per dag af te leveren zegt Denny. En dan blijft het voor de beide stratenmakers nog behoorlijk hard werken om alle klinkers geroutineerd in de juiste volgorde in de machine te leggen. Met één druk op de knop ligt er weer een stukje wegdek. Het bestratingswerk staat volop in de belangstelling van de Veghelaren die er een tijdje bij staan te kijken. Want ja, op deze manier een straat dichtleggen zie je niet alle dagen.