Regeling maatschappelijke participatie

MEIERIJSTAD – Gezinnen met een laag inkomen moeten ook kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Daarom kunnen gezinnen met een laag inkomen bij de gemeente geld aanvragen voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage van school, contributies voor sportclubs, kaartjes voor theater of abonnementen voor de bibliotheek. De gemeente geeft een bijdrage voor één jaar. En volwassene krijgt maximaal 28 euro en een kind maximaal 308. Inwoners kunnen de bijdrage bij de gemeente aanvragen.