Rechtbank Amsterdam geeft Sligro gelijk in conflict met Jumbo

VEGHEL - De rechtbank in Amsterdam heeft Sligro gelijk gegeven in het al jarenlang slepende conflict over de verkoop van de keten Emté supermarkten van Sligro aan het consortium van Jumbo/Coöp. Jumbo heeft steeds gezegd dat Sligro de situatie bij de Emté winkels te rooskleurig had voorgesteld en diende daarom een claim in van 83 miljoen.

De rechtbank heeft nu in de bodemprocedure die hierover door Jumbo/Coöp was aangespannen alle vorderingen afgewezen en heeft bepaald dat Jumbo ook alle proceskosten moet betalen. Die zijn van de kant van Sligro begroot op ruim 28.000 euro.
In het vonnis meldt de rechtbank nadrukkelijk dat Jumbo/Coöp uit eigen beweging een bod hebben gedaan op Emté kort nadat uit publicaties duidelijk was geworden dat Sligro zelf niet tevreden was over de winstgevendheid van de Emté supermarkten. En de rechtbank voert daar nog een niet onbelangrijke passage aan toe:

Eindonderhandelingen
"Daar komt bij dat in het weekend van de eindonderhandelingen door Jumbo en Coop ook nog eens is besloten de inkoop voor Emté niet op de oude voet voort te zetten, zoals aanvankelijk het plan was, maar deze geheel anders te organiseren. Bovendien is na de Signing ook afscheid genomen van circa 95% van het personeel dat werkzaam was op het hoofdkantoor van Emté. Dit zijn radicale veranderingen. Een koper van een bedrijfsonderdeel die daartoe beslist, kan aan de verkoper niet zonder meer tegenwerpen dat niet dezelfde winsten behaald kunnen worden. Aan dergelijke beslissingen zijn risico’s verbonden waar de verkoper niet voor hoeft in te staan. Dit geldt temeer waar de CFO van Sligro ter zitting onweersproken heeft gesteld dat hij J&C uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd toen tijdens het weekend waarin de eindonderhandelingen plaatsvonden werd besloten de inkoop anders te organiseren", aldus de Amsterdamse rechtbank in het vonnis.

Reactie Sligro

Sligro laat in een reactie weten blij te zijn met deze uitspraak "die geheel in lijn is met de eerder door Sligro Food Group uitgesproken verwachtingen".


Reactie Jumbo
Jumbo laat weten de uitspraak nadrukkelijk te betreuren
Volgens Jumbo en Coöp zijn er duidelijke aanwijzingen dat Sligro, voorafgaand aan de verkoop een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven omtrent de financiële positie van Emté, maar kennelijk hebben wij dat voor de rechter onvoldoende hard kunnen maken. Wij gaan de uitspraak nader bestuderen enzullen ons beraden op eventuele vervolgstappen", aldus de woordvoerster van Jumbo.