Reacties op stopzetten vergunningverlening door Provincie

MEIERIJSTAD - Het provinciebestuur heeft bekend gemaakt geen vergunningen meer te verlenen voor activiteiten die leiden tot toename van stikstof op Natura 2000 gebieden. Omroep meierij peilde de reacties van organisaties in Meierijstad.