Reacties leiden niet tot wezenlijke aanpassing windmolennotitie

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad houdt 23 november een informatieavond over windenergie. Dan kan iedereen horen wat de gemeente heeft gedaan met de opmerkingen die vanuit de bevolking zijn gemaakt op de plannen zoals die ter inzage hebben gelegen.

Het gaat dan om de reacties op de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De gemeente merkt op voorhand op dat de zienswijzen die daarop zijn ingediend niet tot wezenlijke veranderingen van de notitie hebben geleid.

Uitspraak Raad van State

Dat geldt ook voor een recente uitspraak van de Raad van State. Nederlands hoogste rechtscollege bepaalde onlangs dat op basis van een Europese richtlijn voor windmolens een plan-milieueffectrapport moet worden gemaakt. Die uitspraak had betrekking op een zaak over uitbreiding van een windmolenpark in Delfzijl.

In de NRD van de gemeente Meierijstad staat wel iets over hoe milieueffecten van windmolens in deze gemeente moeten worden onderzocht maar er is daarin geen rekening gehouden met de uitspraak van de Raad van State. De notitie van Meierijstad was toen al in procedure gebracht.

Volgens de gemeente kan de uitspraak en de gevolgen daarvan heel goed ingepast worden in het vervolg van de besluiten over de locaties voor windmolens.

Zoals bekend zijn er vier locaties in beeld voor windmolens: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg.