Raadsleden bijgepraat over burgerberaad en referendum

MEIERIJSTAD – Tijdens de beeldvormende avond op 18 april werd de gemeenteraad bijgepraat over de inzetbaarheid van het burgerberaad en referendum.

Nadat wethouder Rik Compagne de avond had geopend, was het woord aan Niesco Dubbelboer van Bureau Burgerberaad. Door middel van een lezing lichtte hij de aanwezige raadsleden in over de mogelijkheden van referenda en burgerberaden, om de inwoners te betrekken bij het nemen van besluiten over bepaalde onderwerpen. Referenda en Burgerberaden zijn volgens Dubbelboer effectieve manieren om burgers meer zeggenschap te geven over onderwerpen die een belangrijke rol spelen binnen de gemeenschap.

Naast uitleg over wat een burgerberaad is en welke vormen van het referendum er zijn, kregen de raadsleden ook uitgelegd hoe ze deze het beste kunnen inzetten en wat er nodig is om ze succesvol te laten verlopen. Ook werden de voor- en nadelen overwogen. De interesse van de raadsleden was gewekt, gezien het aantal vragen dat aan Dubbelboer gesteld werd.