Raad verbiedt glyfosaat niet

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat haar pachters niet verbieden het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat te gebruiken. Een motie van Hart kreeg donderdag geen meerderheid.

Over glyfosaat zijn talloze rapporten geschreven, allemaal met een andere uitkomst. Volgens de ene partij is het middel schadelijk voor de natuur, volgens anderen niet. Hart wilde het zekere voor het onzekere nemen. De gemeenteraad werd gevraagd in ieder geval de pachters van gemeentelijke grond te verbieden het middel te gebruiken.

Europa


De meeste partijen voelden daar niks voor. Europa en Nederland verbieden het middel niet. De tegenstanders van de motie vroegen zich af waarom een lokale overheid dat dan wel zou moeten doen. Volgens Laurens van Voorst van Hart is het niet zo dat de lokale overheid zo’n besluit neemt. “Wij vragen als grondeigenaren dat middel te verbieden.” Daar wilde een raadsmeerderheid niet aan.

Volgens wethouder Jan Goijaarts wordt de twijfel over glyfosaat wel meegenomen in de plannen van de gemeente om milieuvriendelijker landbouw te stimuleren.

Laurens van Voorst