Raad van State geeft groen licht voor ‘Veghel Win(d)t (video)

VEGHEL / DEN HAAG – De Raad van State heeft vandaag definitief groen licht gegeven voor het project ‘Veghel Win(d)t’ : de bouw van 4 grote windturbines langs de A50 in Veghel.

Na bijna 10 jaar juridisch getouwtrek kan waarschijnlijk eind van dit jaar daadwerkelijk begonnen worden met de bouw van de 4 grote windturbines die bij elkaar 16,8 MW kunnen opwekken, en dat is vergelijkbaar met het verbruik van 15.000 huishoudens.

Het project ‘Veghel Win(d)t’ is een initiatief van 4 grote ondernemingen: Mars, Kuehne+Nagel, Friesland Campina en Vanderlande die ten oosten van de A50 ter hoogte van industrieterrein De Amert 4 grote windmolens, of beter gezegd windturbines, willen bouwen van 165 meter hoog en een tiphoogte van 200 meter.

Al in april 2022 kreeg het project groen licht van de Raad van State, maar die besliste toen wel dat er nog extra vergunningen nodig waren.

En tegen dat besluit gingen vervolgens twee ondernemers, Ocean Outdoor en autodealer Louwman MB, in beroep.

Ocean Outdoor is beheerder van de hoge reclamemast langs de snelweg en voerde aan dat met name door windturbine 2 de automobilisten op de snelweg de reclame-boodschappen op hun lichtmast niet meer voldoende zouden kunnen lezen. Op de mast verschijnt om de 6 seconden een nieuwe boodschap en automobilisten zouden die reclames niet goed meer kunnen zien en dat zou zelfs gevaar voor het verkeer kunnen opleveren, zo betoogde Outdoor Ocean in augustus vorig jaar bij de Raad van State. En autodealer Louwman gaf aan dat de showroom op bedrijventerrein De Amert ook minder goed zichtbaar zou worden.

Maar de Raad van State heeft die bezwaren nu van tafel geveegd en daarmee staat juridisch nu niets meer in de weg om de windturbines te gaan realiseren.

De gemeente Meierijstad wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarom zijn de windmolens volgens wethouder Menno Roozendaal van cruciaal belang. Met alleen zonne-energie gaat de gemeente het namelijk niet redden. "Uiteindelijk redden we het niet met energiebesparing en zon op dak alleen. Ons energieverbruik is daarvoor te hoog, óók in de toekomst. Dus hebben we aanvullende energiebronnen nodig, zoals zon en wind op land. Met de komst van de vier windturbines zetten de betrokken bedrijven een belangrijke stap in de verduurzaming van het bedrijventerrein", laat hij in een schriftelijke reactie weten.