Raad van State behandelt in maart verbreding N279

MEIERIJSTAD - De Raad van State gaat in de tweede week van maart de bezwaren behandelen die zijn ingediend tegen de plannen om de N279 tussen Veghel en Asten te verbreden naar een 4 baans autoweg.
Tegen die plannen zijn 69 bezwaarschriften ingediend, vooral door inwoners uit Gemert-Bakel en Helmond. Die vrezen verkeersoverlast en verlies aan natuur. Bovendien vinden ze die plannen onnodig omdat de verkeersdrukte niet dusdanig is dat deze aanpassing noodzakelijk is.

De verbreding zou volgens de provinciale plannen in 2024 gerealiseerd moeten zijn, maar omdat de behandeling bij de Raad van State, mede vanwege de corona, lang op zich heeft laten wachten zal die planning waarschijnlijk niet gehaald kunnen worden.
Het provinciale projectteam dat de plannen moet begeleiden heeft inmiddels al wel veel voorbereidend werk gedaan om, direct na de uitspraak van de Raad van State, aan de slag te kunnen gaan met de aanbesteding van dit miljoenenproject. De behandeling door de Raad van State is nu gepland van 8 t/m 11 maart en naar verwachting zal de RvS dan dit voorjaar uitspraak doen.

Verkeerslichten
Bij Veghel blijven in de plannen de verkeerslichten bij de Amert, de NCB-laan en de Rembrandlaan gehandhaafd, maar zullen dit wel zogeheten ‘slimme verkeerslichten’ moeten worden die reageren op de verkeersdrukte. Dat is nodig om extra overlast in Veghel door de aanleg van de autoweg te voorkomen.
Verder op de weg tussen Veghel en Asten verdwijnen nagenoeg alle gelijkvloerse kruisingen, net zoals dat gebeurd is op de weg tussen Veghel en Den Bosch.
Over de insteekhaven ter hoogte van de Amert en Dubbelen wordt een extra brug gebouwd naast de bestaande brug. En de hele weg krijgt verder geluidsarm asfalt.
Bij Keldonk komt een ongelijkvloerse aansluiting en wordt er een nieuwe brug over het kanaal gebouwd. De oude ophaalbrug wordt dan buiten gebruik gesteld.