Raad van State grotendeels akkoord met 4 windturbines langs A50

VEGHEL - De Raad van State heeft woensdagmorgen bepaald dat de plannen voor 4 windmolens aan de rand van bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel er in principe mogen komen.

Tegen die plannen, die zijn ontwikkeld door Veghel Win(d)t en waarvoor de gemeente Meierijstad inmiddels een vergunning heeft afgegeven, waren bezwaren ingediend door Fluidwell en Ocean Outdoor en twee anderen, maar in een zeer uitgebreid tussenvonnis heeft de Raad van State nagenoeg alle aangevoerde bezwaren verworpen. Veghel Win(d)t is een samenwerking van 4 grote ondernemers, Mars, Friesland Campina, Kuehne+Nagel en Vanderlande. De energie die Veghel Win(d)t wil opwekken zou genoeg zijn voor 13.000 huishoudens.

Aanpassingen

Wel heeft de Raad van State op enkele procedurele zaken een voorbehoud gemaakt, maar tevens daarbij aangegeven dat de gemeente Meierijstad in de gelegenheid wordt gesteld om die onvolkomenheden in de aanvraag alsnog aan te vullen. En de RvS geeft ook aan hoe de gemeente die tekortkomingen alsnog kan corrigeren. En daarbij gaat het met name over de te verwachten hinder van slagschaduw die de windmolens kunnen veroorzaken en de veiligheid van werknemers in panden in de omgeving van de windmolens.

De gemeente krijgt van de RvS 20 weken de tijd om met name op die punten nog met aanvullende informatie te komen.

195 meter

Het is overigens nog niet duidelijk welk type windmolen er gebouwd gaat worden. Met de wiek meegerekend zouden de windturbines maximaal 195 meter hoog mogen worden.

Als alles volgens plan verloopt zou mei volgend jaar kunnen worden begonnen met de bouw en zouden in de zomer van dat jaar de turbines in gebruik kunnen worden genomen.