Raad van State akkoord met bouw nieuw zwembad Veghel

MEIERIJSTAD - De Raad van State heeft woensdagmorgen alle bezwaren van buurtbewoners tegen de bouw van het nieuwe zwembad in Veghel ongegrond verklaard. En dus kan de bouw, die al volop bezig is, gewoon doorgaan.

Het plan en de omgevingsvergunning voorzien in de bouw van een zwembad aan het Stadhuisplein in Veghel, nabij de Aa. Het zwembad dient ter vervanging van het huidige zwembad dat ten noorden van het plangebied ligt. Het plan voorziet in het nieuwe zwembad door de bestemming "Sport" met functieaanduiding "zwembad" voor een deel van de gronden. De andere delen van de gronden binnen het plangebied hebben de bestemmingen "Groen",Buurtbewoners vrezen voor aantasting van hun woon- en leefklimaat en de ruimtelijke kwaliteit, vooral door de samenhang van de bestreden besluiten met plannen voor een supermarkt naast het plangebied. En ook zijn er bezwaren omdat buurtbewoners vrezen voor parkeerproblemen in de nieuwe situatie..
De Raad van State zegt daarover "te begrijpen dat de bezwaarmakers het aanleggen van parkeerplaatsen in het groen op gespannen voet vinden staan met het uitgangspunt dat de gemeenteraad het gebied wil vergroenen en verblauwen. De gemeenteraad heeft echter toegelicht dat deze parkeerplaatsen nodig zijn voor het nieuwe zwembad, en heeft beleidsruimte om daarvoor te kiezen", aldus de Raad van State.
Ook krijgen de bezwaarmakers geen gelijk dat de welstandscommissie deze plannen niet mad mogen goedkeuren.In wat de bezwaarmakers hebben aangevoerd ziet de Raad van State geen aanleiding voor het oordeel dat het college bij de beoordeling van het bouwplan niet heeft mogen afgaan op het advies van de welstandscommissie. "Ter zitting heeft het college toegelicht dat de welstandscommissie heeft gekeken naar de vraag of het zwembad, zowel op zichzelf beschouwd, als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met de redelijke eisen van welstand. De welstandscommissie heeft dus niet alleen gekeken naar het nieuwe zwembad in de huidige omgeving, met daarin onder meer de Aa. Ook heeft de welstandscommissie een vooruitblik gemaakt naar de situatie waarin er sprake is van een supermarkt. De welstandscommissie is tot de conclusie gekomen dat er vanuit het oogpunt van welstand geen bezwaar is als er naast het nieuwe zwembad een supermarkt zou komen", aldus de Raad van State woensdagmorgen in de uitspraak.