Raad unaniem blij met bouwplannen basisscholen Eerde en Erp

EERDE/ERP – De Petrus en Paulusschool in Eerde en de Mariaschool in Erp kunnen rekenen op unanieme steun van de gemeenteraad als het gaat om nieuwbouw/uitbreiding van hun scholen.

Dat werd donderdagavond duidelijk in de commissievergadering Mens & Maatschappij.
Vooral de nieuwe huisvesting van de Petrus en Paulusschool in Eerde heeft volgens alle fracties veel te lang geduurd vanwege alle procedures die er gevoerd zijn mbt de gedeeltelijke verbouwing van de kerk die daarvoor nodig is.
Niet alleen hebben de leerlingen van de basisschool in Eerde nu veel te lang moeten wachten op fatsoenlijke huisvesting, maar ook zijn de bouwkosten daardoor veel hoger geworden dan was bedoeld en was nodig geweest, zo luidde kritiek van veel raadsleden.
Maar ondanks die fors gestegen kosten gingen alle raadsleden akkoord met de nieuwbouwplannen en dat gold ook voor de Mariaschool in Erp.
En dat betekent dat de beide voorstellen als hamerstuk naar de raadsvergadering van 4 april gaan en dat de gemeenteraad dan dus zal instemmen met beide voorstellen.