Raad morrend akkoord met Denkrichting Omnipark Erp

ERP - De gemeenteraad van Meierijstad heeft donderdagavond nagenoeg unaniem ingestemd met het ontwikkelen van een denkrichting voor het Omnipark in Erp. Alleen D ’66 stemde uiteindelijk tegen die denkrichting voor dit ambitieuze plan om in het centrum van Erp sport, cultuur, zorg en sociale activiteiten te combineren en dat te koppelen aan plannen om de waterhuishouding in het hele gebied goed te regelen.

Het waterschap Aa en Maas, de gemeente en particuliere partijen moeten dit project uiteindelijk mogelijk gaan maken, maar de concrete uitvoering zal pas na 2025 eventueel gerealiseerd kunnen gaan worden.

Alles bij elkaar moeten die plannen, die eigenlijk iedereen prachtig vindt, zo’n 20 miljoen euro gaan kosten. En daar zit ‘m nu juist ook de kneep.

Financiering

Want burgemeester en wethouders willen nu niet verder gaan dan die denkrichting te ondersteunen omdat de financiering ervan nog (lang) niet rond is. En door toch al in te stemmen met verdergaande plannen zou de raad over het eigen graf heen gaan regeren.

En daarom sneuvelde ook met de kleinst mogelijke meerderheid (18 tegen 17 stemmen) een motie om de initiatiefnemers van het Omnipark Erp zelf de uitvoering te laten oppakken.

Kleedkamers

De raad ging overigens wel akkoord om ruim 60.000 euro naar voren te halen om toch alvast de broodnodige renovatie van de kleedlokalen van RKVV Erp mogelijk te maken, Maar verder moet Erp het dus voorlopig doen met die denkrichting. Die eigenlijk heel veel raadsleden te mager vonden, ‘we moeten het doen met een dooie muis’ en ‘we houden Erp een wordt voor’ zo was te horen, maar anderzijds vond de raad dus dat je geen plannen kunt aannemen waarvoor je de financiering nog niet rond hebt.