Raad Meierijstad wil niet aan verhoging minimumloon voor eigen medewerkers

MEIERIJSTAD – Pech voor het handjevol medewerkers van de gemeente Meierijstad die minder dan 14 euro per uur verdienen. De gemeenteraad wil geen verhoging, die vindt dat het minimumloon een zaak voor de rijksoverheid en de vakbonden.

Landelijk wordt er gediscussieerd over verhoging van het minimumloon naar 14 euro. De fracties van PvdA, D66 en de SP dienden een motie in waarin stond dat de gemeente er alvast werk van moet maken dat iedereen in gemeentelijke dienst minimaal 14 euro per uur verdient. En dat de gemeente een brief schrijft aan de landelijke overheid om het minimumloon te verhogen.

Wethouder Menno Roozendaal vertelde dat de gemeente de cao hanteert en dat er maar drie of vier mensen in dienst van de gemeente zijn die minder dan 14 euro verdienen. Dat zijn mensen die weinig ervaring hebben of een beperking op de arbeidsmarkt. Die mensen hebben wel perspectief op meer salaris maar het zou volgens Van Roozendaal tot scheefgroei op de werkvloer leiden als die mensen direct 14 euro per uur zouden krijgen.

Uiteindelijk werd de motie uitgekleed tot alleen het voorstel om een brief naar Den Haag te schrijven. Ook dat vond een meerderheid van de gemeenteraad van Meierijstad niet nodig omdat daar al wordt gediscussieerd over verhoging van het minimumloon.

Rookvrije speelplaatsen

Donderdag was de tweede gemeenteraadsvergadering van deze week. De raad behandelde uitsluitend moties die waren doorgeschoven.

Een motie van PvdA, D66, HartT en Gemeentebelang haalde het wel. Die partijen bereikten dat de gemeente gaat streven naar rookvrije speelplaatsen, ook bij scholen en kindcentra en rookvrije sportparken.

Geen vuurwerkshow

Een motie van Hier om jaarlijks tijdens de jaarwisseling een vuurwerkshow te organiseren als niemand meer vuurwerk mag afsteken haalde het niet. De steun vanuit de gemeenteraad om nu al zo'n besluit te nemen terwijl de landelijke discussie over een vuurwerkverbod nog loopt, was zo gering dat Hier de motie introk.

Meer aandacht voor dieren

Gemeentebelang diende een motie in waarin burgemeester en wethouders werden opgeroepen binnen een half jaar te regelen dat bij elk bouwplan in de gemeente Meierijstad rekening wordt gehouden met de leefomgeving van dieren.

Volgens wethouder Harry van Rooijen doet de gemeente al zoveel mogelijk om te voorkomen dat dieren getroffen worden door bouwactiviteiten. Hij vond het idee van Gemeentebelang wel goed, maar hij vroeg de tijd tot 2022 om dat in beleid om te zetten. Gemeentebelang vond dat geen bezwaar en kreeg zo een raadsmeerderheid ten faveure van de dieren.