Raad Meierijstad wacht enerverende avond

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad wacht donderdagavond een lange avond waarop veel geld wordt uitgegeven. Bijvoorbeeld voor de bouw van zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode. Alleen daar is al zo’n twintig miljoen euro mee gemoeid. De vergadering is digitaal en vanaf 19.30 uur te volgen op de website van de gemeente.

Een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de herbestemming van het kloostercomplex van de zusters Franciscanessen in Veghel is al in eerdere vergaderingen besproken zal donderdag letterlijk als hamerstuk worden afgetikt.

Parkeervoorziening

De kwestie van de zwembaden zal zeker een groot deel van de vergadertijd in beslag gaan nemen. De SP gaat een amendement indienen om ruim acht ton uit de begroting voor het bad in Veghel te schrappen. Dat geld is bestemd voor een parkeervoorziening. Volgens de SP wordt nergens aangetoond dat er zoveel extra auto’s zullen komen wat de aanleg van extra parkeerruimte rechtvaardigt. Bovendien, zeggen de socialisten, moet je geld dat bestemd is voor een zwembad niet gebruiken om zogenaamde parkeerproblemen in het centrum op te lossen.

Petrus en Paulusschool

Een ander belangrijk punt is een krediet van anderhalf miljoen voor de nieuwbouw van de Petrus en Paulusschool in Eerde. Dat heeft al eens op de agenda gestaan. De gemeenteraad is wel doordrongen van de noodzaak van de school in de kerk, maar er waren vooral veel vragen over de financiële constructies. Een aantal raadsleden vond dat de gemeente risico’s liep.

De kerk wordt verbouwd door projectontwikkelaar SHAAK, de gemeente huurt het gebouw en verhuurt het vervolgens aan onderwijsorganisatie SKIPOV. Dat is voor Meierijstad een bijzondere gang van zaken. De raadsleden wilden in april meer duidelijkheid die vanavond zal worden gegeven.

Ook met betrekking tot de school in Eerde zijn een amendement en een motie ingediend. Burgemeester en wethouders stellen een zogenoemde variant A voor. Hart, Lokaal Meierijstad en D66 willen variant B. Dat is ook wat de Dorpsraad Eerde wil. Probleem is dat de welstandscommissie daar nog geen goedkeuring aan heeft gegeven.

In variant B blijft met de kapelfunctie ruimte voor de geloofsgemeenschap behouden en kunnen ook mensen van buitenaf een moment van bezinning hebben. De pastorie staat bij variant B bijna op de oorspronkelijke positie ingetekend en zo blijft er ook nog ruimte voor een mooie groene pastorietuin.

HIER, D66, VVD en SP dienen een motie in waarin staat dat ze willen dat de intentieovereenkomst tussen alle partijen pas definitief wordt getekend als duidelijk is dat de projectontwikkelaar die met de school aan de slag gaat ook het recht krijgt huizen te bouwen.

Dat is een kwestie waar nog wel een robbertje over gestoeid zal worden in de gemeenteraad.

Wel of geen ‘boete’

Dat geldt ook voor de zogenoemde woningbouwregie waarbij het draait om de verplichting van projectontwikkelaars om 25 procent sociale huurwoningen te bouwen. Het college is gaan schuiven met een voorstel dat bouwers die daar niet in slagen zo’n elfduizend euro ‘boete’ moeten betalen. Het geld gaat dan naar ontwikkelaars die wel aan de verplichting voldoen.

De politieke partijen hebben er al vele over gezegd. Lokaal Meierijstad, Lijst Blanco en de VVD komen vanavond met een amendement om helemaal van die verplichting af te zien. Volgens die partijen werkt het contraproductief of er dan helemaal niet meer gebouwd wordt, zeker niet in de kleine kernen.

PvDA, D66 en Hart denken daar weer heel anders over. Die willen juist dat projectontwikkelaars meer gaan betalen: 28.500 euro per appartement of rijtjeswoning en € 55.000 voor 2-onder-1-kap- en vrijstaande woningen.