Raad Meierijstad vergadert weer fysiek: beperkt publiek toegestaan

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad gaat weer fysiek vergaderen. Publiek is onder voorwaarden welkom.

Vanaf 2 september komt de raad weer fysiek bijeen in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat de raad minder mensen kan ontvangen tijdens bijeenkomsten. Per avond kan in het bestuurscentrum slechts in één vergaderruimte een bijeenkomst worden gehouden. Dat betekent dat het programma van de beeldvormende avond over twee avonden wordt verdeeld (op woensdag en donderdag). De commissies vergaderen apart (op woensdag en donderdag).

Geen publiek

Bij een raadsvergadering is geen ruimte voor publiek. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream op de website van de gemeente volgen. Een commissievergadering en beeldvormende avond is wel bij te wonen door een beperkt aantal belangstellenden. Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is aanmelding vooraf vereist. Aanmelding is mogelijk door een mail te sturen aan de griffie (griffie@meierijstad.nl). Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de bijeenkomst. Op basis van de aanmeldingen worden de zitplaatsen verdeeld. Aanmelding is dus geen garantie dat iemand de bijeenkomst kan bijwonen.

De eerste fysieke bijeenkomst in het bestuurscentrum is op woensdag 2 september. Dan staat een beeldvormende avond gepland. Op donderdag 3 september en dinsdag 8 september zijn er ook beeldvormende avonden. De agenda’s zijn terug te vinden op de website van de gemeente.