Raad Meierijstad nu vóór instellen van Vereveningsfonds

MEIERIJSTAD - De gemeenteraad van Meierijstad is 'om' en gaat zo goed als zeker over 14 dagen instemmen met het voorstel om ook in Meierijstad te gaan werken met een zogeheten Vereveningsfonds, Dat betekent dat nieuwbouw-bouwprojecten die niet voldoen aan de eis om minimaal 25 % van de woningen als sociale huurwoningen te realiseren toch door kunnen gaan.
Maar de project-ontwikkelaar moet dan per woning een fors bedrag van zeker enkele 10-duizenden euro's per woning, storten in een 'vereveningsfonds'. En het geld in dat fonds kan vervolgens gebruikt worden om op andere plaatsen wel sociale huurwoningen te realiseren.

Al enkele jaren wordt er in Meierijstad gesproken over het instellen van zo'n vereveningsfonds, maar tot nu toe was daar geen raadsmeerderheid voor te vinden. Maar de woningnood is nu zo hoog dat het snel realiseren van woningen door iedereen erkend wordt en (commerciële) partijen er ook belang bij hebben om die forse bedragen voor zo'n vereveningsfonds voor lief te nemen.
De praktijk is nu vaak dat bouwprojecten niet van de grond komen omdat de projectontwikkkelaar en/of de aannemer geen kans zien om voldoende sociale huurwoningen re realiseren in een bepaald project en daardoor worden bouwprojecten vertraagd.

Woningnood
Nu iedereen ervan doordrongen is dat het snel kunnen bouwen van woningen een absolute noodzaak is en aannemers en projectontwikkelaars daar serieuze bedragen voor over hebben, lijkt de politiek 'om' en zien het college van B en W en de gemeenteraad nu wel mogelijkheden om zo'n vereveningsfonds in te stellen. Hoe hoog het bedrag gaat worden dat per woning in zo'n fonds gestort moet worden als een project onvoldoende sociale huurwoningen gaat krijgen is nog onduidelijk. Maar dat zou zo maar eens om 50 tot 60 duizend euro per woning kunnen gaan.

Flexwoningen
De commissie Economie, Ruimte en Bedrijfsvoering die donderdagavond (laat) de woningbouwplannen van de gemeente besprak, maakte duidelijk dat het credo 'bouwen, bouwen, bouwen' zeker ook in Meierijstad geldt. Zo'n vereveningsfonds kan dus de woningbouwplannen versnellen, en daar is nagenoeg iedereen voor.
Dat kan nog niet gezegd worden van de plannen om ook snel in te zetten op de realisatie van meer flexwoningen en tiny-houses, zoals die recentelijk zijn gebouwd in Schijndel achter 't Spectrum.
Daar zijn bij diverse partijen nog best wat vragen over, al wordt wel erkend dat dit soort projecten (mede) een oplossing zijn om acute woningnood aan te pakken. En ook kunnen dat soort projecten nodig zijn om woningbouwverenigingen die huurhuizen willen verduurzamen, te helpen om hun huurders tijdelijk elders onder te brengen.

Ambtenaren
Zorgen zijn er overigens bij alle politieke partijen dat de gemeente als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt niet in staat zal zijn om voldoende ambtenaren aan te trekken om alle ambitieuze plannen ook daadwerkelijk snel te kunnen realiseren.