Raad Meierijstad moet laten zien wat de kracht van samen betekent

Motie D66 moet niet leiden tot polarisatie

(Door Jan de Vries)

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad praat donderdagavond over een motie van D66, voorlopig gesteund door SP, PvdA en Hart. In die motie wordt de gemeenteraad opgeroepen aan te dringen op een onderzoek naar een verband tussen corona en luchtkwaliteit. Landbouwminister Carola Schouten heeft het RIVM al gevraagd zo’n onderzoek te doen. Is het dan een motie voor de bühne?

Nee. In de eerste plaats maakt de lokale afdeling van D66 zich al langer zorgen over de luchtkwaliteit in Oost-Brabant in het algemeen en Meierijstad in het bijzonder. In de tweede plaats was de motie al geschreven voordat Schouten haar verzoek deed.

Geen wetenschappelijk bewijs
Er is al veel onderzocht, ook internationaal. Daaruit blijkt dat er meer corona voorkomt in gebieden waar de luchtkwaliteit minder is. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat die twee dingen verband houden met elkaar. De veronderstelling is dat mensen in die gebieden meer luchtwegproblemen hebben en dus sneller vatbaar zijn voor virussen.

Ook tijdens de Q-koortperiode vielen de meeste slachtoffers in Oost-Brabant. Toen werd er een verband gelegd met de geitenhouderijen. De Q-koorts eiste ruim honderd dodelijke slachtoffers. Het coronavirus een veelvoud daarvan. Jaren later ondervinden mensen nog dagelijks de nare gevolgen van Q-koorts.

Foute frame
Op dit moment wordt er weer met een scheef oog gekeken naar de agrarische sector. Het is bekend dat die de meeste stikstof uitstoot. Zo kan het gebeuren dat de politieke partij Hart op haar website in een artikel waarin wordt uitgelegd waarom de motie van D66 wordt gesteund alvast schrijft: “Op het risico af dat boeren beginnen te steigeren: de partij heeft een punt, want de intensieve veeteelt doet de leefbaarheid in deze streek meer kwaad dan goed”.

Dat is in deze fase een foute frame en kan er maar zo toe leiden dat de discussie over de motie een verkeerde kant opgaat.

De motie is niet meer dan een oproep voor een objectief onderzoek, zonder vooroordelen. Daar kan niemand tegen zijn. Als nu al met de beschuldigende vinger naar de boeren wordt gewezen, zullen partijen die hun wortels hebben in de agrarische sector op de rem gaan staan om te voorkomen dat hun achterban inderdaad gaat steigeren.

De kracht van samen
De kwestie is te belangrijk voor polarisatie. Daarom moet de gemeenteraad nu meer dan ooit eensgezind optrekken en aandringen op een antwoord op de vraag waarom er juist in Meierijstad zoveel slachtoffers zijn. Dat is de raad verplicht aan de inwoners die de afgelopen weken dierbaren hebben verloren. Corona is te ingrijpend voor partijpolitiek. Meer dan ooit kan de raad laten zien wat de kracht van samen betekent, waar de mond zo vol van is.