Raad kan lichtmast BAS Trucks voorlopig niet tegen houden

MEIERIJSTAD – Met flinke tegenzin heeft de gemeenteraad van Meierijstad donderdagavond besloten om niet mee te gaan met een motie van Gemeentebelang die tot doel had om de licht/reclamemast die BAS Trucks wil gaan plaatsen bij het bedrijf langs de A50, onmogelijk te maken.
Op de VVD en D’66 na vond en vindt eigenlijk de gehele gemeenteraad dat die lichtmast, waar met name de inwoners van Eerde tegen te hoop lopen omdat er veel lichtoverlast valt te verwachten, er niet moet komen. Maar de motie van Gemeentebelang werd toch met 20 tegen 15 stemmen verworpen.
En dat komt simpel omdat de gemeenteraad in 2017 akkoord is gegaan met de wijziging van het daar geldende bestemmingsplan en het bestemmingsplan zoals het er nu ligt maakt zo’n lichtmast mogelijk.
Wethouder Goijaarts maakte daarom duidelijk dat de gemeente wel gedwongen zal zijn om die lichtmast toe te staan, als tenminste de aanvrage zoals die uiteindelijk zal worden gedaan door BAS Trucks, voldoet aan alle regels van dat bestemmingsplan.
En ook het feit dat de gemeente weliswaar eigenaar van de grond is kan daare volgens de wethouder niets aan veranderen, omdat er een pachtovereenkomst is met de Poort van Veghel en op basis van die pachtovereenkomst kan zo’n lichtreclame worden gerealiseerd.
Slapen
Laurens van Voorst van Hart was misschien wel het meest duidelijk en eerlijk: “We hebben met elkaar als raad zitten slapen”, en hoewel hij even suggereerde dat er in 2017 min of meer een ‘misleiding van de raad’ zou hebben plaatsgevonden, nam hij die woorden terug nadat burgemeester Van Rooij die suggestie nadrukkelijk van de hand wees. ,
Uiteindelijk stemden alleen de SP, Lokaal, Hart en FvD in met de motie van Gemeentebelang en dat betekent dat een meerderheid van de raad vindt dat de gemeente vooralsnog geen mogelijkheid heeft om het plan voor de lichtmast tegen te houden.

Overleg
Wel heeft wethouder Goijaarts overigens de raad moeten toezeggen dat de gemeente het initiatief zal nemen om BAS Trucks en de dorpsraad van Eerde bij elkaar aan tafel te krijgen. Of dat zal leiden tot overeenstemming is op zijn minst twijfelachtig, maar burgemeester Van Rooij besloot de discussie ongetwijfeld niet voor niets met de opmerking dat de discussie in raad zal leiden tot een vervolg.
Voorlopig moet nu eerst Rijkswaterstaat advies uitbrengen over de toegestane licht-intensiteit en daarna moet de gemeente dan formeel besluiten of de uiteindelijke aanvrage van BAS Trucks voldoet aan alle regels die de gemeente daaraan kan stellen. En als dat het geval is zal de gemeente positief moeten beslissen op die vergunningsaanvrage en dat kenbaar maken.

Vervolg
Dan hebben eventuele belanghebbenden de mogelijkheid om daar een ‘zienswijze’ (het vroegere bezwaarschrift) over in te dienen, met alle rechtsmiddelen die daar bij horen.
Wordt vervolgd, ongetwijfeld.