Raad gaat akkoord met vergunning voor lichtmast BAS Trucks

 
MEIERIJSTAD – Boos en teleurgesteld. Dat waren de ruim 20 inwoners uit Eerde die donderdagavond de moeite hadden genomen om naar de gemeenteraadsvergadering in Sint-Oedenrode te komen in de hoop dat de raad niet akkoord zou gaan met de plannen voor een grote licht/reclamemast van BAS Trucks. Want die mast komt er, ondanks het feit dat alleen de liberale fracties van VVD en D66 daar echt voor waren en de rest van de gemeenteraad eigenlijk niet.
Maar een motie van Gemeentebelang en Lokaal, waarin gevraagd werd om niet akkoord te gaan met het verlenen van een, wel gewijzigde, vergunning voor aanleg van de omstreden lichtmast, werd met 14 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen door de raad.
De plannen voor de omstreden lichtmast houden de gemoederen in Eerde, en niet alleen in Eerde overigens, al heel lang bezig. BAS Trucks wilde op het terrein langs de A50 een lichtmast van 30 meter hoog die dag en nacht reclame-boodschappen zou uitzenden. En volgens de gemeente moet die vergunning wel verleend worden omdat het geldende bestemmingsplan dat mogelijk maakt.
“Als we die vergunning nu toch zouden weigeren is er sprake van onbehoorlijk bestuur”, aldus wethouder Jan Goijaarts. En volgens hem, en dus een flinke raadsmeerderheid, zou een negatief raadsbesluit uiteindelijk geen stand houden bij de rechter.
Dat het bestemmingsplan die lichtmast mogelijk maakt is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de gemeenteraad een aantal jaren geleden het toen geldende bestemmingsplan, waarin zo’n lichtmast niet mogelijk was, heeft gewijzigd zonder dat de raadsleden beseften dat ze door het aannemen van een gewijzigd bestemmingsplan dan ook de aanleg van zo’n lichtmast mogelijk maakten.
“We hadden die bestemmingsplan wijziging nooit moeten aannemen. Dat was ronduit stom van ons en we moeten de inwoners van Eerde onze excuses aanbieden”, zo verwoordde Laurens van Voorst (Hart) het gevoel van veel raadsleden. Maar het aannemen van het voorstel van Gemeentebelang en Lokaal zou volgens Van Voorst puur kiezersbedrog zijn.

 

Aanpassingen
Wethouder Goijaarts deed wel de toezegging dat aan de nieuwe vergunningsaanvrage die BAS Trucks deze week heeft ingediend, en waarin voor een deel wordt tegemoet gekomen aan bezwaren die ook Rijkswaterstaat had aangegeven, zeker voorwaarden zullen worden gesteld.
BAS Trucks heeft zelf al aangegeven dat de mast geen 30 maar 25 meter hoog zal worden en dat met lamellen de licht-overlast ook beperkt zal worden. En ook neemt BAS Trucks het voorstel over om de lichtmast tussen 23.00 en 07.00 uur ’s nachts uit te zetten.
Boos
Voor de bewoners van Eerde die donderdagavond de raadsvergadering bezochten waren de excuses voor de in het verleden gemaakte fouten echter volstrekt onvoldoende. “Als jullie fouten hebben gemaakt in het verleden, dan moet je die ook zelf herstellen” riep één van de bewoners boos bij het verlaten van de zaal. Maar zoals het er nu naar uitziet komt de omstreden lichtmast er dus wel.