Raad dwingt onderzoek huizen in groene long Kienehoef af

Handjedrukken tussen raad en wethouder

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad heeft wethouder Coby van der Pas en haar medebestuurders donderdag een portie huiswerk gegeven waar ze helemaal geen zin in hebben.

De raad wil dat er onderzocht wordt of er sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden in de zogenoemde groene long in wijk Kienehoef in Sint-Oedenrode. Met de opbrengst daarvan kan misschien het tekort voor de bouw van onder meer twee scholen en een wijkcentrum in wijk de Kienehoef weggewerkt worden.

Potje armdrukken

De discussie over dat onderzoek werd een potje armdrukken tussen de raadsmeerderheid en de wethouder. Hoewel de wethouder uiteindelijk verloor, is het maar zeer de vraag of de motie wordt uitgevoerd.

Burgemeester en wethouder gaan daar over praten. Want volgens Van der Pas is zo’n onderzoek vragen naar de bekende weg en zij weet het antwoord al. Sociale huurwoningen brengen nooit genoeg geld op om het tekort weg te werken. Bovendien tasten volgens haar huizen het karakter van de groene long aan.

Massief bouwblok

Het idee om die huizen bovenop het gebouw te zetten leidt volgens haar tot hogere kosten, vertraging en tot een massief bouwblok dat de omwonenden mogelijk tot aan de Raad van State zullen aanvechten. “Als u dit onderzoek wilt dan doet u een lang inspraakproject met de omwonenden teniet. Kinderen, ouders en leerkrachten die al zo lang op een nieuwe school wachten moeten mogelijk nog langer wachten,” aldus Van der Pas.

De voorstanders van de motie vroegen zich af waar de wethouder zich zo druk over maakt. Ze willen alleen maar een onderzoek. Als over een tijdje blijkt dat het allemaal niet kan is er nog geen man over boord. Als de raad het maar op tijd weet voordat ze op 4 november over het geld moet beslissen.

Ontmoetingsruimte te klein

Het probleem begon enkele weken geleden. Waar de school snakt naar nieuwbouw kwamen vertegenwoordigers van Welzijn de Meierij en de Seniorenraad met vraagtekens. Zij vonden een ontmoetingsruimte voor de wijk van zeventig vierkante meter wel heel klein. Bovendien vonden ze het niet handig dat die op de eerste verdieping ligt.

De wethouder zei toen al dat ze daar best nog eens naar wilde kijken. In totaal komt er in het gebouw zo’n vijfhonderd vierkante meter aan multifunctionele ruimte op de benedenverdieping. Daar kan de buurt ook gebruik van maken, aldus Van der Pas.

Kansen pakken

Peter Verbraak van HIER benadrukte dat Meierijstad zit te springen om sociale woningen. Daarom noemde hij een onderzoek “het pakken van kansen”.


De wethouder haalde alles uit de kast om uit te leggen dat de motie onverstandig is. “Bouwen van huizen doet afbreuk aan de groene long. Er komt extra verkeer, er is minder plek om te sporten en elkaar te ontmoeten. Ik kan me toch niet voorstellen dat u het belang van zo’n groen gebied voor de wijk Kienehoef niet steunt. Zo’n groene long betekent verkoeling, biodiversiteit, een betere gezondheid,” aldus de wethouder.


Zowel de indieners van de motie als de wethouder hadden deze week nog gebeld met woningcorporatie Woonmeij. Ze kwamen allemaal met een ander antwoord. Verbraak had van de directie van Woonmeij gehoord dat er best voor 4 november een onderzoek gedaan kan worden.

Woningen kunnen tekort niet wegwerken

Dat twijfelde de wethouder niet aan. Maar zij had ook van de directie gehoord wat er vrijwel zeker uit dat onderzoek komt. Namelijk dat de bouw van sociale huurwoningen nooit zoveel kan opleveren dat het tekort kan worden gedekt of dat er een grotere ruimte voor de wijk kan worden gebouwd. Ze kreeg steun van Wern van Asseldonk van Lokaal Meierijstad.

“Een sociale huurwoning levert gemiddeld 25.000 euro op. Kunt u uitrekenen hoeveel er gebouwd moeten worden om het tekort op te lossen,” zei hij tegen de indieners van de motie.

“Maar we vragen alleen maar om een onderzoek,” zei Luc van den Tillaart van Lijst Blanco. “Dan weten we het zeker. En overal waar je woningen bouwt heeft dat impact.”

Uiteindelijk kreeg de raad haar zin. Er komt een onderzoek. Tenminste als het college de motie niet naast zich neerlegt

Coby van der Pas (archieffoto)