Raad beslist 23 mei over plan short stay hotel 80 arbeidsmigranten Erp

ERP – De gemeenteraad zal op 23 mei moeten aangeven of de gemeente in principe akkoord wil gaan met de bouw van een short-stay hotel voor 80 arbeidsmigranten op bedrijventerrein Molenakker in Erp.

Bijvelds Holding heeft daarvoor een aanvrage ingediend, maar de gemeente moet daarvoor een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

Als dat inderdaad gebeurt bestaat er vervolgens 6 weken lang de mogelijkheid om hier een ‘zienswijze’ tegen in te brengen en uiteindelijk beslist vervolgens de gemeenteraad of de plannen al dan niet worden goedgekeurd.
Initiatiefneemster Ria Bijvelds stelde deze week in het Brabants Dagblad dat het short-stayhotel een voorbeeld-functie moet krijgen voor de manier waarop arbeidsmigranten zouden moeten worden gehuisvest.

Buurt
En hetzelfde geldt volgens haar voor de manier waarop de plannen tot stand moeten komen. “De buurt is een onmisbare schakel om dit project tot een succes te laten worden”, aldus Bijvelds, die zegt daarom veel tijd te hebben gestoken in gesprekken met de omwonenden.
De gemeente laat weten dat de commissie REB (Ruimte, Economie en Bedrijven) op 16 mei over dit plan zal worden gehoord en een week later volgt dan de behandeling in de gemeenteraad.