PvdA'er De Zwart kraakt woningbouwplan

'In gelul kan je niet wonen'

MEIERIJSTAD – “In gelul kan je niet wonen.” Met die beroemde woorden van PvdA-politicus wijlen Jan Schaefer haalt zijn partijgenoot Arie de Zwart uit naar de woningbouwplannen van de gemeente Meierijstad.

Het lokale gemeenteraadslid heeft het nieuwste plan van aanpak tegen het licht gehouden en onvoldoende bevonden. Hij noemt de plannen van de coalitie, waar zijn eigen partij deel van uitmaakt, een zware tegenvaller.

De woningnood in Meierijstad is hoog. Op de website van de PvdA schetst De Zwart één van de oorzaken, namelijk het gebrek aan bouwgrond. Waar de toenmalige gemeente Veghel veel grond kocht, deden de gemeentebesturen van Schijndel en Sint-Oedenrode dat niet. Het gevolg: in de laatste twee kernen wachten mensen ruim vier jaar op een huis in Veghel is dat de helft van de tijd.

Mistig en te laat

De strategie van de gemeente komt volgens De Zwart te laat en is mistig. Hij haalt een aantal zinnen uit het plan van aanpak aan en citeert dan Jan Schaefer. De Zwart: “Al met al schieten mij toch steeds weer die in Nederland wereldberoemd geworden woorden van onze partijgenoot Jan Schaefer door het hoofd: ‘in gelul kan je niet wonen’. Ik vind het exemplarisch voor dit beleidsstuk.”

De gemeente wil dat projectontwikkelaars ten minste voor een kwart sociale huurwoningen bouwen. Dat blijkt in de praktijk niet altijd te lukken. Om te voorkomen dat er dan helemaal niet gebouwd wordt moeten ontwikkelaars nu 11.600 euro betalen voor elk niet gebouwd goedkoop huurhuis. Dat geld is dan voor bouwers die wel aan de opdracht voldoen. De Zwart noemt dat een schijntje.

Schijntje

“Die € 11.600 is natuurlijk maar een schijntje. Daar zal geen ontwikkelaar van wakker liggen. Waar we dus voor moeten waken is dat deze regel niet te pas en onpas gebruikt gaat worden,” aldus de Meierijstadse sociaal-democraat.

“Als bouwers van sociale huurwoningen meer dan 25% bouwen, zouden ze wat mij betreft niet alleen aanspraak op de 11.600 euro moeten kunnen maken, maar ook een lagere grondprijs betalen. Wat eigenlijk voor iedere sociale huurwoning zou moeten gelden.”

Arie de Zwart