PvdA zet klimaatmaatregelen nadrukkelijk op de agenda van gemeente Meierijstad

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat nadrukkelijker opschrijven hoe nadelige gevolgen van de klimaatverandering bestreden kunnen worden. Dat gebeurt op aandrang van de PvdA, die daarvoor donderdag een motie indiende.

De gemeenteraad besprak donderdag het Programma Water en Riolering. Daarin staat in grote lijnen hoe Meierijstad de komende jaren om gaat met grote hoeveelheden neerslag en grote droogte. Ook wel klimaatadaptatie genoemd. Belangrijk daarbij zijn een goede riolering, goede afvoer via waterlopen en plaatsen waar overtollig water kan worden opgevangen zodat het bij droogte gebruikt kan worden.

Klimaatadaptatie

In het hele stuk komt het woord klimaatadaptatie 27 keer voor. Desalniettemin ontbrak er volgens Sikko Oegema (PvdA) een concreet uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie. Hij zei dat er in het oude plan een lijst van plannen stond, waarvan de meeste niet zijn uitgevoerd. Dat wilde Oegema voorkomen. Hij wilde hardere afspraken.

Samen met Gemeentebelang Meierijstad en HIER diende hij een motie in om concrete plannen voor 1 december 2022 op een rijtje te zetten.

Wethouder Harry van Rooijen zei dat hij met zijn ambtenaren had gesproken en dat de conclusie was dat het plan beter kon. Daarom wilde hij de motie overnemen mits Oegema het college de tijd wil geven tot 1 december 2023. Die tijd is volgens hem nodig om een goed plan te maken.

Van Rooijen zei er wel bij dat het maken van zo’n plan 180.000 euro kost waarvan 150.000 voor een extern bureau.

De motie werd met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Wateroverlast bij Rhode