PvdA vindt het akelig stil rond de Rembrandtlaan

VEGHEL - De fractie van de PvdA in Meierijstad vindt dat het akelig lang stil blijft rond de plannen voor de Rembrandtlaan in Veghel. Daarom willen de sociaal-democraten van het college van burgemeester en wethouders weten of er nog beweging in zit.


De plannen kennen een lange voorgeschiedenis. Ze komen erop neer dat een bouwbedrijf in die omgeving ruim tweehonderd huizen wil bouwen. De gemeente wil de laan via een zogenoemde korte haak aansluiten op de N279, de weg van Den Bosch naar Helmond. Op die manier zou het vrachtverkeer voor het industriegebied omgeleid kunnen worden. Buurtbewoners protesteerden daartegen omdat ze door die korte haak in de knel komen te zitten.
Van tafel geveegd
Vorig jaar werd het idee door de Raad van State van tafel geveegd. Volgens Nederlands hoogste rechtscollege was de gemeente te traag met een duurzame oplossing voor het vrachtverkeer rond de Rembrandtlaan. Volgens de PvdA is het na de beslissing van de Raad van State akelig stil rond de Rembrandtlaan. Gezien de grote sociale-, economische- en financiële belangen die er spelen is de PvdA van mening dat de gemeenteraad frequent beter op de hoogte moet worden gehouden over de ontwikkelingen rond de Rembrandtlaan.
Taylorbrug
Inmiddels ziet PvdA-raadslid Arie de Zwart steeds meer verkeer op de Rembrandtlaan en hij denkt dat dat alleen maar meer zal worden gezien de ambities van de ondernemers en de gemeente Meierijstad. Daarom wil de Zwart weten wat het College van B&W van plan is te doen om de verkeersidrukte over de Taylorbrug terug te dringen. Ook staat de fractie stil bij ‘de haak’: “Gebleken is dat de ‘korte haak’ op nogal wat weerstand stuit, waardoor de hele procedure opnieuw doorlopen moet worden”, aldus de fractie. De PvdA wil graag weten of het College nog alternatieven onderzoekt. De PvdA constateert ook dat het bestemmingsplan Rembrandtlaan loopt tot aan de Aa-brug. Volgens de PvdA is de verkeersproblematiek binnen dit gebied onlosmakelijk verbonden met de verkeersader die loopt vanaf industrieterrein De Dubbelen tot aan de aansluiting A50 Veghel-Noord. Volgens de sociaal-democraten moet het college van burgemeester en wethouders dat gegeven bij de plannen betrekken.