Provincie wil knappe koppen in Brabant houden

MEIERIJSTAD - De provincie Brabant gaat het bedrijfsleven ondersteunen bij het behouden en later ook weer aantrekken van hoger opgeleide werknemers. Daarnaast gaat Brabant met werkgevers, overheden en onderwijsinstellingen de beroepsbevolking stimuleren zich te blijven ontwikkelen, onder meer met bijscholing in digitale vaardigheden.

Dit zijn twee onderdelen van een omvangrijk actieplan voor de arbeidsmarkt dat Gedeputeerde Staten vandaag aan Provinciale Staten hebben gestuurd.


Volgens de provincie hebben Juist op dit moment ondernemers in Brabant behoefte aan een arbeidsmarkt die tegen een stootje kan, nu corona-maatregelen ook de bedrijvigheid beperken.

Gedeputeerde Staten stellen voor om de komende vier jaar €16 miljoen te investeren in de arbeidsmarkt. De helft van dat bedrag is beschikbaar voor arbeidsmarktregio’s. UWV en gemeenten werken daarin samen voor het samenbrengen van vraag naar, en aanbod van, werk. Voorstel is om versneld 2,5 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de regio’s om mensen te ondersteunen die door Corona thuis komen te zitten of hun baan (dreigen) te verliezen.

Ontwikkelen van talent
De andere helft van het bedrag wordt gereserveerd voor eigen en gezamenlijke initiatieven voor het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Veel beroepen en sectoren veranderen ingrijpend door technologische ontwikkelingen, met name digitalisering. Werknemers moeten nieuwe, digitale, vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben om hun vak goed te blijven uitoefenen. Daarom moeten zij zich hun hele carrière blijven ontwikkelen, onder meer door het volgen van om- en bijscholing.


De provincie stimuleert ondernemers en onderwijsinstellingen een gezamenlijk nieuw en flexibel opleidingsaanbod te ontwikkelen, gericht op die nieuwe beroepen en vaardigheden.

.
Braindrain
In tien jaar tijd verlieten ruim 30.000 afgestudeerden en werkenden met een diploma van een hogeschool of universiteit de provincie Brabant. Dat waren er 10.000 meer dan er binnenkwamen. De provincie verliest hierdoor waardevolle inwoners met kennis. Provinciale Staten vroegen in 2017 al aandacht voor deze braindrain.. De provincie gaat daarom nu het midden- en kleinbedrijf ondersteunen bij het aantrekken en behouden van werknemers voor de provincie, onder meer met campagnes en het aanbieden van een traineeship.