Provincie controleert of Meierijstad klachten goed behandelt

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad is één van de twaalf Brabantse gemeenten waar de provincie gaat controleren of klachten van burgers goed worden behandeld. Het gaat dan om klachten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Alle gemeenten hebben hun klachtenstrategie op papier gezet. De provincie wil nu weten of de regels in de praktijk worden nageleefd. Bij de selectie van de gemeenten is gekeken naar het feit of ze de afgelopen twee jaar aan andere controles hebben meegedaan. Zo niet, dan zijn ze nu aan de beurt.

Gemeente pakt niet door

De reden om de controles uit voeren komt omdat er in de media met enige regelmaat berichten verschijnen dat een gemeente niet doorpakt bij de behandeling van klachten en overtredingen. Bovendien horen mensen die melding maken van een misstand soms niet wat er met hun klacht is gebeurd.

Dat heeft volgens de provincie gevolgen voor de bereidheid van mensen om aan de bel te trekken als er ergens iets mis is. En dat kan weer consequenties hebben voor de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving en het vertrouwen dat mensen hebben in de overheid.

Daar komt bij dat de provincie en gemeenten zich inspannen om de impact van ondermijnende criminaliteit op de Brabantse samenleving te verkleinen. Daarvoor is het nodig dat mensen verdachte zaken melden en dat daar effectief tegen wordt opgetreden. Gemeenten hebben daarbij een voorbeeldfunctie.