Projectontwikkelaar wil snel besluit over nieuw plan 250 spoedzoekershuizen

Gebouwencomplex niet meer in Veghels-Buiten

VEGHEL - Projectontwikkelaar PUP Real Estate hoopt dat de gemeente Meierijstadsnel een besluit zal nemen over het herziene bouwplan voor 250 woningen voor spoedzoekers in Veghel.

In het herziene plan zijn de 4 verdiepingen tellende gebouwen van ruim 10 meter nu gesitueerd op het terrein waar nu nog de VW-garage en de Fiat garage staan. En zo wordt het totale gebouwencomplex niet meer (deels) in Veghels Buiten gerealiseerd maar op het terrein dat een bedrijfsbestemming heeft.

Goed geluisterd naar omwonenden

‘We hebben goed geluisterd naar de bezwaren van de bewoners en denken dat het nieuwe plan daar ook aan tegemoet komt. Er is nu gekozen voor een aparte ontsluiting op de Udenseweg waardoor de verkeersveiligheid voor met name de scholieren niet in gevaar komt”, aldus Roger Sevenheck.

Omdat het om tijdelijke woningen gaat – ‘we willen het complex na 15 jaar ook goed kunnen demonteren en elders weer opbouwen’- verwacht Sevenheck dat de gemeente snel een beslissing kan nemen en hoeft het niet in de gemeenteraad besproken te worden.

Woordvoerder Jan Brok van de wijkraad Veghel Zuid wil nog niet reageren op het plan omdat het het nog niet gezien heeft en er geen overleg heeft plaatsgevonden. “Maar wij zijn natuurlijk nog steeds tegen elke grootschalig woningbouwproject hier”, aldus Brok.

De 250 zogeheten spoedzoekerswoningen zijn bedoeld voor mensen die snel aan een woning moeten worden geholpen vanwege acute woningnood zoals bijvoorbeeld bij echtscheidingen.

LEES OOK: Veghel-Zuid fel tegen plan 250 spoedzoekerswoningen

Het nieuwe plan voor de spoedzoekershuizen