Problemen bij De Loop'er: gemeente springt bij

OLLAND – De gemeente gaat het bestuur van gemeenschapshuis De Loop’er in Olland helpen. Dat bestuur stopt eind januari en er zijn niet genoeg opvolgers. Ook is er dan geen beheerder meer. De gemeente zorgt voor een tijdelijke invulling van die vacature.

Het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Olland, dat De Loop’r in Olland exploiteert, heeft aangegeven vanaf januari 2020 het stokje door te willen geven aan een volgend bestuur. Het bestuur ervaart de werklast als te hoog.

Ondersteuning
Ondersteuning in het afgelopen jaar door de gemeente, woningcorporatie Woonmeij en de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO) heeft niet mogen baten.

De zoektocht van het bestuur naar opvolgers heeft tot nu toe drie potentiële nieuwe bestuursleden en een aantal vrijwilligers opgeleverd. Voor een nieuw bestuur zijn minimaal vijf leden nodig. Ook is er een beheerder nodig om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden.

Kwartiermaker
Omdat deze vacatures naar verwachting niet op 1 januari zijn vervuld, voorziet de gemeente vanaf die datum in een tijdelijk kwartiermaker en beheerder. De kwartiermaker gaat nieuwe bestuursleden werven, de horeca vormgeven en een passende organisatiestructuur opzetten. Hij gaat daarvoor ook een beroep doen op de inwoners van Olland.

De Loop’r is een multifunctionele accommodatie (MFA) midden in Olland, waarin een basisschool, kinderopvang met peuterspeelzaalwerk en een ontmoetingsruimte met bar en een gymzaal zijn gevestigd. De vier partijen hebben de koppen bij elkaar gestoken om in ieder geval te zorgen dat de lopende activiteiten door kunnen gaan in het nieuwe jaar.