Politiek Meierijstad wil vooral aandacht voor zwakkeren in samenleving

Partijen nemen voorschot op verkiezingen

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad is tevreden over de manier waarop deze kersverse gemeente van ruim 80.000 inwoners de eerste vijf jaar van haar bestaan is doorgekomen. Als de raadsleden zouden moeten stemmen, dan zou er zonder twijfel een dikke zeven uitgerold zijn als rapportcijfer.

Hoewel elke politieke partij donderdagavond tijdens de behandeling van de kadernota een eigen lijstje met verbeterpunten had, was er wel één grote gemene deler: de komende jaren moet de zorg voor zwakkeren in de samenleving leidend zijn in het beleid.

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan zit de eerste periode van de allereerste gemeenteraad van Meierijstad erop. In oktober presenteren burgemeester en wethouders de laatste begroting van deze bestuursperiode. De kadernota gaat daaraan vooraf.

Tekort van enkele miljoenen

Donderdag was de eerste behandeling van die nota. Volgende week donderdag de tweede. Volgens die nota ontstaat er komende jaren een tekort van enkele miljoenen. De raad heeft vier mogelijkheden om daar iets tegen te doen: belasting verhogen, bezuinigen, risicovoller begroten (tot nu toe werd er steeds meer begroot dan werd uitgegeven en bleef er elk jaar onder de streep geld over) of het tekort laten gebeuren.

De meeste partijen neigen naar risicovoller begroten. Met uitzondering van D66 stond geen enkele partij te springen om belastingen te verhogen. D66 vindt verhoging van de OZB wel te overwegen. Bezuiningen willen de meeste partijen ook niet, helemaal niet als dat ten koste zou gaan van beloftes die aan de bevolking zijn gedaan.

Voorschot op verkiezingsprogramma

Alle partijen mochten een beschouwing houden waarin zij hun eigen accenten legden op de toekomst van de gemeente Meierijstad. Het werd een gevarieerde lijst. Het werd ook een onzekere lijst omdat voorlopig nog niet bekend is hoeveel geld gemeenten in Nederland vanuit Den Haag tegemoet mogen zien.

Daarom was de vreugde groot toen wethouder Jan Goijaarts staande de vergadering aankondigde dat Meierijstad zo’n 5,5 miljoen extra krijgt voor jeugdzorg.

Met de algemene beschouwingen op de kadernota namen de partijen een voorschot op hun verkiezingsprogramma’s:

CDA
- Concrete ideeën worden in het verkiezingsprogramma bekend gemaakt
- Geen belastingverhogingen
- Geen bezuinigingen maar risicovoller begroten

Lokaal Meierijstad
- Twijfelt aan vervanging gebouw scouting Sint-Oedenrode. Wil rapport over duurzaam vastgoed afwachten dat in de maak is
- Geen nieuwe gemeenteraadszaal in Sint-Oedenrode
- Investeren in flexwonen, wegen en ouderenhuisvesting
- Geen grote logistieke hallen maar kleine hallen voor lokale ondernemers

HIER
- Meer geld voor veiligheid, bijvoorbeeld boa’s
- Meer geld voor inclusivieit zodat mensen met een beperking aan alle facetten van de maatschappij mee kunnen doen
- Meer bedrijvigheid mag niet ten koste gaan van groen.
- Niet bezuinigen maar risicovoller begroten.
- Geen belastingverhoging

SP
- Veel aandacht voor stille armoede omdat die leidt tot tweedeling in de maatschappij
- Bijstandsnorm verhogen naar 130 procent
- Geen overbodige projecten zoals verbindingsweg bij Keldonk
- Als je creatief bent in keuzes kan de OZB misschien omlaag


VVD
- Geen belastingverhoging, geen bezuingingen maar risicovoller begroten
- Niet te veel regels opleggen zodat er meer huizen gebouwd kunnen worden
- Voor energietransitie moet er meer geld van het rijk komen
- Extra aandacht voor jeugdzorg


Hart
- Meer aandacht voor mensen die het zonder de overheid niet redden.
- Reserves sociaal domein niet gebruiken voor stenen
- Bezuinigen door Veghelse scholen in één of twee gebouwen onder te brengen
- Nieuw gebouw voor scouting Rooi is te duur
- Liever geld voor welzijn dan voor wegen


PvdA
- Vooral investeren in een duurzame wereld
- Met voorrang de woningnood aanpakken
- Zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee kunnen doen
- Goede huisvesting voor arbeidsmigranten
- Minder landbouwdieren en boeren steunen die daar aan meewerken


Lijst Blanco
- Zorg voor meer bedrijfsgrond voor lokale bedrijven
- Meer hoogbouw zodat iedereen een eigen huis heeft
- Risicovoller begroten maar wel voorzichtig met geld omgaan
- Stop met zonneparken en windmolens, denk na over kernenergie


D66
- Waarde vastgoed is gestegen daarom is een verhoging van de OZB gerechtvaardigd.
- Kernen moeten letterlijk naar elkaar toegroeien. Bouw flexibele duurzame huizen tussen de keren
- Afscheid nemen van traditionele landbouw. Meierijstad moet het voorbeeld worden van circulaire landbouw
- Meer aandacht voor jeugdzorg
- Meer aansluiting zoeken bij Brainport en minder bij Agri Food Capital


Gemeentebelang Meierijstad
- Wil een correctief gemeentelijk referendum. Bijvoorbeeld over het plaatsen van windmolens
- Roept op tot verzet tegen windmolens en zonneparken
- Wijken ontkoppelen van aardgas is geen reëele optie
- Arbeidsmigranten zetten rem op het loon van Nederlanders aan de onderkant van de samenleving.
- Husvesting van arbeidsmigranten mag niet tot getto's leiden
- De 150.000 euro voor de herdenking van 200 jaar Zuid-Willemsvaart kan beter worden gebruikt voor het dichten van gaten in wegen.

Raadszaal van Meierijstad