Platform Erfgoed Meierijstad en Jan van Hoof eerste winnaars Kunst en Cultuurprijs

MEIERIJSTAD – De eerste Kunst- en Cultuurprijzen zijn vrijdagavond uitgereikt aan het Platform Erfgoed Meierijstad bij de Amateurs en aan Jan van Hoof in de categorie Professionals. Cultuurwethouder Menno Roozendaal overhandigde aan beide winnaars een schaal met als voorstelling een gewortelde boom. Een ontwerp van kunstenaar Pierre Cops, docent bij Phoenix Cultuur. Bij de Amateurs behoorden Rooi Vol Koren en Muziekvereniging Meierijstad ook tot de genomineerden. Bij de categorie Professionals waren dat CHV Academy en Carin Simons, de bedenkster van MeierWijstad tijdens Fabriek Magnifique 2018. Opening nieuw theater
De uitreiking van de cultuurprijzen vond plaats tijdens een sfeervolle officiële opening van de Podiumzaal in ’t Spectrum in Schijndel. Voorafgaand aan de openingshandeling presenteerde zich Schijndels talent op de vlakke toneelvloer van het nieuwe theater. De openingshandeling bestond uit het doorknippen van een groot link van krantenknipsels met daarop de tijdlijn van 25 jaar toegroeien naar een nieuw theater. De eerste ontwerpen daarvan dateren al uit de vorige eeuw. Telkens werd er gepraat, kwamen er nieuwe ideeën maar evenzovele keren werden die weer afgeserveerd. De fusie van Schijndel met Sint Oedenrode en Veghel tot de gemeente Meierijstad bracht echter een stroomversnelling teweeg. De oude gemeente Schijndel wist toen wel tot een besluit te komen waaruit de huidige Podiumzaal in ’t Spectrum naar voren kwam. Een theater voor cultuurverenigingen uit Schijndel met 242 plaatsen en waar men zondermeer trots op kan zijn. De optredens van het trio met gitarist Danny Keetels, Kleintje BMT, een Schijndelse balletgroep van Phoenix Cultuur en Roza van Geffen en Willem Bennenbroek, twee talenten van CHV Academy, lieten zien dat er voldoende talent in eigen Schijndels huis is. “De historie laten we bij deze achter gewoon ons en we kijken vanaf nu vooruit”, besloot cabaretière Kristel de Laat, eveneens uit Schijndel, die tijdens de openingsavond de presentatie voor haar rekening nam.