Plannen wijkgebouw Bloemenwijk in afrondende fase

SCHIJNDEL – De plannen voor een nieuw wijkgebouw voor de Bloemenwijk in Schijndel komen in de eindfase, Dat gebouw komt op de locatie de Vossenberg aan de Papaverstraat. Naar verwachting zullen alle partijen nog dit kwartaal overeenstemming bereiken over beheer en exploitatie en dan kunnen de plannen naar buiten gebracht worden.

Al jaren wordt er over het wijkgebouw gesproken. Het ging aanvankelijk over de plek. In 2018 werd besloten om het op de locatie Vossenberg te bouwen. Op de plaats van de Kajuit aan de Houtstraat komen dan sociale huurwoningen. Er waren ooit plannen het wijkcentrum daar te bouwen, maar daar waren de bewoners van de Bloemenwijk niet voor.

De laatste drie jaar is er vooral gepraat over het beheer en stedebouwkundigen zijn aan het tekenen geslagen. Woonmeij die het wijkgebouw en de huizen laat bouwen heeft het plan geaccepteerd.

Tijdelijk beheer
Stichting Bloemenwijk heeft een aantal jaren het beheer gevoerd over de gemeentelijke gebouwen aan de Papaverstraat 13 en 17. Stichting Bloemenwijk heeft het beheer van deze gebouwen eind mei 2019 beëindigd, waarna de gemeente aan Welzijn de Meierij heeft gevraagd om tijdelijk het beheer van deze locatie over te nemen.

De afgelopen maanden is er ook gesproken met Stichting Woonservice Boschweg om, in aanloop naar de realisatie van het nieuwe wijkgebouw, het tijdelijke beheer van de Vossenberg over te nemen. De gesprekken tussen de gemeente en deze Stichting verlopen constructief en de verwachting is dat in januari 2020 een gebruiksovereenkomst kan worden gesloten.

De komende tijd worden afspraken gemaakt over de details en naar verwachting kan het bestemmingsplan over een paar maanden worden gepresenteerd.