Plannen voor bijzonder woningproject Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Een aantal inwoners van Sint-Oedenrode hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of er op het terrein aan de Zwembadweg, tegenover park De Kienehoef, enkele tientallen woningen gebouwd zouden kunnen worden in een bijzonder, levensloopbestendig, project.

Het zou een mix moeten worden van huur- en koopwoningen en ook zouden in het project enkele sociale voorzieningen zoals een gemeenschappelijke ruimte met buurtfunctie, een stiltekamer waar kleine groepen afscheid kunnen nemen van overledenen en een Bed & Breakfast voor mantelzorgers moeten komen.

De initiatiefnemers stellen dat er ook in Sint-Oedenrode steeds meer behoefte komt aan dit soort bijzondere woonprojecten, niet in de laatste plaats vanwege de ‘vergrijzing’ van de bevolking. Het project zou ook in hoge mate ‘groen’ moeten worden uitgevoerd, waarbij gedacht moet worden aan energie-neutrale woningen, mogelijkheden voor moestuinen en een voedselbos.

Een van de initiatiefnemers is Wim de Vrij, de voorzitter van IVN Sint-Oedenrode, die het project ‘een heel mooi plan’ noemt, maar er direct aan toevoegt dat er nog met heel veel partijen, waaronder de gemeente, verder moet worden gesproken. “We hebben het plan nu wel wereldkundig gemaakt omdat er nog meer kapers op de kust zijn, maar in feite is het nog te vroeg om er meer over te kunnen zeggen”, aldus De Vrij.

In het verleden is overigens ook al sprake geweest van woningbouw op dit terrein, maar die plannen zijn uiteindelijk niet van de grond gekomen. Toen was er sprake van een kleine 40 appartementen in 3 bouwlagen, maar mede als gevolg van de kredietcrisis zijn die plannen destijds niet gerealiseerd.