Plannen verbindingsweg Veghel in de ijskast

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad stopt voorlopig met de plannen voor een verbindingsweg van de N279 naar de bedrijventerreinen Doornhoek en Foodpark in Veghel.

Dat is een direct gevolg van een uitspraak die de Raad van State half december deed. De Raad keurde de manier waarop de provincie de N279 tussen Veghel en Asten wil ombouwen af. Het huiswerk moet over.

De gemeente Meierijstad heeft twee weken nodig gehad om zich op de nieuwe situatie te beraden en kwam vrijdag met een reactie. Een verbindingsweg wordt nu in de ijskast gezet. Volgens de gemeente begint elk tracé voor die weg met een ongelijkvloerse aansluiting op de N279 bij Keldonk. Die aansluiting is nu onzeker geworden.

Aanpak laat op zich wachten

Wethouder Harry van Rooijen betreurt de gang van zaken. “Er is nu een plan vernietigd waar jarenlang snoeihard aan gewerkt is door Provincie en de gemeenten langs het tracé; maar ook met bewoners en andere belanghebbenden. De aanpak van de verkeersproblematiek in Veghel laat daarmee helaas nog langer op zich wachten; en daarmee ook een verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid,” aldus Van Rooijen.

Het is nu aan de provincie om een nieuw plan te maken. Pas als er een nieuw plan ligt kan Meierijstad verder. Van Rooijen: “Hier zien we wat een impact de uitspraak indirect heeft voor de inwoners aan een van de tracés voor de Verbindingsweg. De al bestaande onzekerheid over de toekomst van hun woonsituatie of hun bedrijf houdt nu nog langer aan; En dat is buitengewoon vervelend.”

Tunnel

Het knooppunt van de N279/Rembrandtlaan/Taylorbrug is een belangrijk verkeersknooppunt binnen Veghel. De toekomstige inrichting hangt samen met onder meer de ombouw van de N279, een plan voor woningbouw aan de Rembrandtlaan, de verbindingsweg naar de bedrijventerrein Veghel-West en ontwikkeling van die terreinen zelf.

Nu de ombouw van de N279 voorlopig niet door kan gaan, gaat de gemeente de komende tijd nog een keer kijken naar deze specifieke situatie. Er is al opdracht gegeven voor een verkenning naar de mogelijke verkeersstructuur voor het knooppunt.

De PvdA in Meierijstad heeft vorige week een eigen idee geopperd. Volgens de PvdA Meierijstad is het tijd nu echt te kijken naar slimme en leefbare oplossingen voor de verkeersdoorstroming bij Veghel. Silvia Derks, burgercommissielid van de PvdA pleit voor een tunnel onder het kanaal. De PvdA/GroenLinks wil zich daar na de verkiezingen sterk voor maken.

N279 tussen Veghel en Helmond