Plan woningen Eerschot roept veel vragen op

SINT-OEDENRODE – De gemeente wil in gesprek met bewoners van de wijk Eerschot over de bouw van tijdelijke woningen op het grasveld tussen de Van Duppenstraat, Jonker de Jegerstraat, Verwestraat en de basisschool. Dat gebeurt zodra blijkt dat het veld geschikt is voor de bouw van huizen.

Meierijstad kampt met een gebrek aan plekken waar huizen gebouwd kunnen worden. Daarom wordt er ook gezocht naar terreinen waar zogenoemde noodwoningen of tijdelijke woningen kunnen worden gebouwd. Die huizen blijven dan maximaal tien jaar staan. Het zijn vooral de woningcorporaties die daar om vragen omdat zij geconfronteerd worden met de woningnood.

Er zijn meerdere plekken in de gemeente in beeld voor tijdelijke huizen. Er zijn nog geen concrete plannen en het kan nog alle kanten op. Een aantal bewoners van de wijk Eerschot heeft al laten weten dat ze geen huizen op het grasveld willen omdat dan het speelterrein van kinderen wordt geofferd.

Peter Verkuijlen van Gemeentebelang Meierijstad heeft al schriftelijke vragen over de kwestie gesteld, temeer omdat bij een plan voor huizen die niet langer dan tien jaar staan het college van burgemeester en wethouders zelf kunnen beslissen in het kader van de Omgevingswet. Daar komt de gemeenteraad niet aan te pas.

Volgens wethouder Rick Compagne wordt er alleen nog maar onderzocht of het grasveld sowieso geschikt is om er huizen te bouwen. Daarbij wordt gekeken naar de vraag van de wijkbewoners om meer speeltoestellen te plaatsen en de parkeer- en verkeersdruk. Als blijkt dat daar een mouw aan gepast kan worden dan gaat de gemeente in gesprek met de bewoners van Eerschot.

Foto Google