Plan windmolens Veghel wordt 'gerepareerd'

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat de plannen voor vier windmolens aan de rand van bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel aanpassen.

De plannen werden in april al grotendeels goedgekeurd door de Raad van State. Wel maakte de Raad van State op enkele procedurele zaken een voorbehoud gemaakt, maar gaf de gemeente Meierijstad de gelegenheid die onvolkomenheden in de aanvraag alsnog aan te vullen. En de RvS geeft ook aan hoe de gemeente die tekortkomingen alsnog kan corrigeren. Dat gaat nu gebeuren.

Slagschaduw

Daarbij gaat het met name over de te verwachten hinder van slagschaduw die de windmolens kunnen veroorzaken en de veiligheid van werknemers in panden in de omgeving van de windmolens.


Tegen die plannen, die zijn ontwikkeld door Veghel Win(d)t en waarvoor de gemeente Meierijstad inmiddels een vergunning heeft afgegeven, waren bezwaren ingediend door Fluidwell en Ocean Outdoor en twee anderen, maar in een zeer uitgebreid tussenvonnis heeft de Raad van State nagenoeg alle aangevoerde bezwaren verworpen. Veghel Win(d)t is een samenwerking van 4 grote ondernemers, Mars, Friesland Campina, Kuehne+Nagel en Vanderlande. De energie die Veghel Win(d)t wil opwekken zou genoeg zijn voor 13.000 huishoudens.