Plan voor silotel Noordkade weer uit de kast

VEGHEL – Het plan voor een hotel op de silo’s op de Noordkade is weer uit de kast. In januari vernietigde de rechtbank Oost-Brabant het plan. De rechter vond dat de gemeente te weinig rekening had gehouden met belangrijkste bezwaren van omwonenden. Het plan is aangepast en burgemeester en wethouders van Meierijstad brengen het opnieuw in procedure.

Aan de Noordkade staan verschillende industriële gebouwen uit de tijd dat de Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) met onder meer een mengvoederbedrijf daar nog zat. In die panden zitten nu onder andere een bioscoop, winkels en een theater. Er staan ook 15 oude silo’s op het terrein. De gemeente Meierijstad verleende in juli 2019 een vergunning voor het bouwen van een hotel met 120 kamers bovenop de silo’s, het zogenaamde Silotel. Een groot aantal omwonenden stapte daarop naar de rechter. Zij vrezen onder meer voor verlies van privacy, lichthinder en parkeeroverlast.

In de tuin kijken

De omwonenden stellen dat hotelgasten vanaf hun kamer, vanuit de bar en het restaurant van het hotel bij hun in huis of in de tuin kunnen kijken. Ze zijn vooral bang dat gasten toch op het balkon bij hun hotelkamer kunnen komen. Daarnaast vrezen de omwonenden dat ze overlast zullen ervaren door verlichting vanuit het hotel en vanaf de gevel en de weerkaatsing van licht. Ook denken zij dat er sprake zal zijn van parkeeroverlast, omdat de gemeente kort gezegd geen rekening zou hebben gehouden met parkeerplaatsen voor het personeel en bezoekers van de bar. En de 120 plekken die de gemeente wil toewijzen aan het hotel zouden eerder al zijn toegewezen als parkeergelegenheid voor het theater, de bioscoop en het foodcenter.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente bij het verlenen van de vergunning op sommige punten te weinig rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. Zo vindt de rechtbank dat onvoldoende vast staat dat de inbreuk op de privacy van de omwonenden wordt beperkt door de maatregelen die worden genomen. In de vergunning staat namelijk niet vermeld dat er niemand op de balkons mag komen. Bovendien is niet vastgelegd wat de openingstijden van de bar en het restaurant mogen zijn. En naast gasten kunnen ook derden gebruikmaken van die faciliteiten.

Met ingang van 30 juli ligt het plan zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Meierijstad aan het Stadhuisplein 1 te Veghel. Op maandag 31 augustus organiseert de aanvrager tussen 19.00 en 20.30 uur in zaal “de Apotheek” op het CHV-terrein Noordkade te Veghel een inloopbijeenkomst voor belangstellenden.