Plan voor Markt/Kapittelhof Rooi ter inzage

SINT - OEDENRODE - Het plan om op de Markt in Rooi, op de plaats van het voormalige Rabobank gebouw 57 appartementen te gaan realiseren , ligt nu ter inzage bij de gemeente.

Het plan bestaat uit de sloop van de oude bank en het nabijgelegen complex van Woonmeij. Op de vrijgekomen locatie worden 57 appartementen opgericht waarvan 30  sociale huurappartementen, 5 middeldure koopappartementen en 22 vrije sectorappartementen.  Onderdeel van het plan is de aanleg van een parkeergarage, twee parkeerterreinen en de inrichting  van het openbaar gebied. 
Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Markt-Kapittelhof’ en geeft het  ontwerpbestemmingsplan vrij voor terinzagelegging.