Plan voor 25 huizen in Olland nu wel goed

OLLAND – Er worden mogelijk toch 25 huizen gebouwd in Olland. Met passen en meten is er een plan ontwikkeld voor het terrein op de hoek Pastoor Smitsstraat/Roest.

Aanvankelijk wilde de gemeente niet meewerken aan een plan om die 25 huizen in Olland te bouwen. Volgens het college van burgemeester en wethouders waren die namelijk op de verkeerde plek gesitueerd.

De plek waar de 25 huizen gebouwd zouden moeten worden is landbouwgrond en ligt te ver buiten de dorpskom. Daar komt nog bij dat het gebied cultuurhistorisch waardevol is en dat het naar verwachting ook archeologisch belangrijk is.

Er speelde nog een ander argument. In Olland zijn geitenhouderijen. Binnen een straal daarvan mogen geen huizen gebouwd worden.


Het college gaf wel toestemming een woningbouwplan te ontwikkelen voor een terrein op de hoek Pastoor Smitsstraat/Roest in Olland. Dat is nu gebeurd en dat kan de instemming van het college wegdragen.


Ook zijn er plannen voor woningen in de kerk aan de Pastoor Smitsstraat. Volgens het college zullen deze plannen voor een belangrijk deel voorzien in de woningbehoefte in Olland.