Plan raadhuis Sint-Oedenrode pas in september klaar

SINT-OEDENRODE – Het lukt burgemeester en wethouders van Meierijstad niet voor 1 juli een plan voor het raadhuis in Sint-Oedenrode op tafel te hebben. De gemeenteraad had dat wel gevraagd. Het plan zal pas in september klaar zijn.

Volgens de college is de tijd te kort om in de raadsvergadering van 25 juni het plan te presenteren. Dat komt omdat die stukken dan ruim voor die datum klaar moeten zijn. Voor het onderzoek moeten mensen van buiten worden ingehuurd en dat heeft tijd nodig.

Niet naar Veghel
Het oude raadhuis en de nieuwbouw in Rooi zijn aan een opknapbeurt toe. Bovendien staat een deel leeg en dat kost geld. Burgemeester en wethouders wilden een onderzoek laten verrichten naar verbouw van het voormalige kasteel en die nieuwbouw. In dat onderzoek wilde het college ook nieuwbouw bij het gemeentehuis in Veghel laten onderzoeken. Dat leidde tot een storm van protest vanuit de Rooise bevolking en de gemeenteraad veegde de gedachte aan nieuwbouw in Veghel van tafel.

Monumentaal pand
Burgemeester en wethouders laten nu onderzoeken hoe het oude raadhuis en de nieuwbouw het best geschikt gemaakt kunnen worden voor raadsvergaderingen. Dat monumentale pand blijft eigendom van de gemeente.

Omdat de gemeenteraad niet het hele pand nodig heeft moet er ook onderzocht worden hoe de nieuwbouw het best verhuurd of verkocht kan worden. Dat laatste is van belang omdat de exploitatie tot nu toe niet goed lukte waardoor de kosten hoog zijn.