‘Pittige discussie’ met provincie te verwachten over Buitengebied Meierijstad

MEIERIJSTAD – Als het aan de gemeenteraad van Meierijstad ligt gaat wethouder Jan van Burgsteden zo snel mogelijk, opnieuw praten met de provincie over wat er wel en niet kan en mag gebeuren met (agrarische) bedrijfspanden in het buitengebied van Meierijstad. Dat is donderdagavond duidelijk geworden tijdens de commissievergadering waarin werd gesproken over het Ontwikkelplan Buitengebied.

Onder het motto “sta toe wat mogelijk is” zou de gemeente daar volgens het CDA snel aan de slag moeten en wethouder Jan van Burgsteden verhulde niet dat ook hij dat graag wil. Maar de wethouder heeft inmiddels al enkele “pittige discussies” achter de rug en verheelde niet dat hij nog wel meer van dat soort gesprekken zal moeten gaan voeren in Den Bosch. Dat mag hij dus wat de raadsleden betreft snel gaan doen, want alle fracties lieten blijken dat ze blij zijn met het door de gemeente opgestelde Ontwikkelplan.

Bio diversiteit
En waardering was er ook voor de plannen die de gemeente heeft op het terrein van de bio-diversiteit, al werd ook wel duidelijk dat met name het al dan niet toestaan van het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glysofaat (Round Up)stof tot discussie geeft. Het is nog steeds toegestaan om dit middel te kopen en te gebruiken en met name Martin Hanenberg, de vertegenwoordiger van de ZLTO, maakte gebruik van het ‘inspreekrecht’ om er nog eens op te wijzen dat veel boeren dit middel echt nodig hebben en dat volgens hem anders zoveel mechanische bewerkingen van de grond nodig zijn, dat de diesel-vervuiling die daardoor optreedt, veel grotere nadelen heeft dan dat gebruik van glysofaat.Maar daarmee overtuigde hij zeker niet alle raadsleden.

Grijs Groen Rooi
Ook mevrouw Van Lankveld van Grijs Groen Rooi maakte gebruik van het spreekrecht met een pleidooi om de woningen die Grijs Groen Rooi gerealiseerd wil zien niet binnen het WVG-terrein te plaatsen, maar om te kiezen voor de locatie Vogelwikke. Haar argumenten bleken de commissieleden echter bepaald niet te overtuigen want de raadsleden zijn allemaal blij met de geplande woningbouw op het WVG terrein. Daar komen in totaal zo’n 550 nieuwe woningen en de raadsleden zijn er over het algemeen er blij mee dat met dit project de woningnood in Sint-Oedenrode voor diverse groeperingen een heel stuk verbeterd kan worden.

Bakker Barten Erp
En ook Marion Barten heeft donderdagavond moeten constateren dat haar pleidooi tijdens het inspreekrecht om de realisatie van 19 appartementen aan de Kerkstraat in Erp, op een andere manier te laten plaats vinden, niet werd overgenomen door de raadsleden. Haar bakkerswinkel zit vast aan het nu leegstaande gebouw waar vroeger Beter Wonen in gevestigd was en er zijn nu vergaande plannen om daar 19 appartementen te gaan realiseren. Maar Bakkerij Barten vreest dat de toekomstige bewoners dan zullen gaan klagen dat ze overlast hebben van de bakkerij, en daarom pleitte zij ervoor het appartementencomplex op het geplande aangrenzende parkeerterrein te bouwen en het parkeerterrein dus als ‘buffer’ tussen de bakkerij en het nieuwe appartementencomplex zou komen. Maar volgens wethouder Jan van Burgsteden heeft de ontwikkelaar van de 19 appartementen daar niet voor gekozen en is het volgens hem ook niet nodig. Want de wethouder garandeerde één en ander maal dat toekomstige bewoners zich nooit zullen kunnen en mogen beroepen op overlast van activiteiten die er al waren (nu dus) voordat de appartementen gerealiseerd zijn. Volgens de wethouder mag de bakkerij altijd blijven ondernemen zoals nu gebeurt. En zeker na die toezegging waren de commissieleden alleen maar erg blij met de aangekondigde komst van 19 appartementen in Erp.

Bakkerij Barten in Erp. In het leegstaande pand, waar ooit Beter Wonen zat, zijn nu 19 appartementen gepland.