Pilot met dienstverleningsloket internationale medewerkers

De huisvesting van arbeidsmigranten op de Molenheide houdt de gemoederen al lang bezig. Voldoende en goede huisvesting van internationale werknemers blijkt in de praktijk lastig te realiseren.

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat een pilot draaien met een dienstverleningsloket voor internationale medewerkers. Bij dit loket kunnen arbeidsmigranten terecht met vragen over hun rechten en plichten, voorzieningen en inburgering. Dit loket moet helpen om de woon- en leefomstandigheden van deze internationale werknemers te verbeteren. De bedoeling is dat het loket in het najaar van 2023 opengaat.

De pilot met het loket komt voort uit een onderzoek van de commissie Roemer. Deze commissie maakte het adviesrapport ‘Geen tweederangs burgers’. Een van de adviezen is het instellen van een loket waar arbeidsmigranten met al hun vragen terecht kunnen. Het Rijk heeft dit advies overgenomen en Noordoost-Brabant aangewezen als het gebied waar een pilot komt. Er komen vier van deze loketten in de regio, waarvan één in Meierijsgtad. Voor de vier loketten is een budget van 2 miljoen euro vrijgmaakt. Dit geld komt van het Rijk, de Provincie, de deelnemende gemeenten en werkgevers.