Petitie tegen aanleg zonnepark in Nijnsel

NIJNSEL – ‘Zeg nee tegen zonneveld aan Nijnselseweg’. Die oproep doet Frans Willems uit Nijnsel en hij wil daarmee voorkomen dat er op het perceel tegenover Babydump in Nijnsel een zonnepark wordt aangelegd. Op dat terrein van circa 5 ha. zouden ongeveer 10.000 zonnepanelen kunnen worden gelegd.

De initiatiefnemer daarvan, Solisplan, is inmiddels begonnen met voorbereidende werkzaamheden om een kabel aan te leggen vanaf het toekomstige zonnepark naar een trafo in de buurt van het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode. En ook is alvast een vergunning aangevraagd, en verstrekt door Enexis, om aansluiting te krijgen op het stroomnet.
Procedure
De initiatiefnemers nemen daarmee een voorschot op de procedure die moet leiden tot vergunning verlening door de gemeenteraad van Meierijstad. Het betrokken perceel past binnen de plannen die de gemeente de afgelopen jaren heeft opgesteld met betrekking tot de aanleg van zonneparken in Meierijstad, maar de formele procedure voor de vergunningsverlening moet nog van start gaan.
Dat gebeurt waarschijnlijk medio deze maand en dan kunnen dus ook nog bezwaren worden ingediend tegen die plannen. Als de plannen worden goedgekeurd komt er voor een periode van 25 jaar een zonnepark op het terrein tussen de A-50 en het industrieterrein.
Verbaasd
Om die bezwaren op voorhand alvast kracht bij te zetten is Frans Willems dus nu al een handtekeningenactie gestart. “Ik was verbaasd dat die plannen toch worden doorgezet, want op een bijeenkomst in De Beckart dit voorjaar was duidelijk geworden dat heel veel mensen tegen dit plan zijn”, aldus Frans Willems.
Petitie
“Dit is weide waar veel vogels broeden, waaronder de kievit en de patrijs. Leg eerst de daken van de bedrijven maar vol en plaats zonnepanelen in de geluidsschermen van de A 50. En voorzie parkeerplaatsen van zonnepanelen. Dit is de poort naar Nijnsel en wil ik niet kijken naar een veld vol panelen”, zo luidt de oproep in de petitie.
Dorpsraad
De Dorpsraad van Nijnsel is nog bezig met het opstellen van een zienswijze die zal worden ingediend zodra door de gemeente de officiële procedure voor vergunning verlening wordt gestart.
“Wijn zij niet tegen de aanleg van zonneparken, maar wel op deze locatie die te dicht tegen het dorp aanligt”, aldus John van der Velden van de Dorpsraad Nijnsel.