Pastoor 40 jaar in Erp

Klik hier voor de video

ERP - Met een plechtige H. Mis op zondag 27 januari vierde de 81-jarige Pastor Rombauts met zijn parochianen dat hij de H. Servatiusparochie al 40 jaar als pastoor mocht leiden.