Parallelweg in Schijndel geen openbare weg meer

Schijndel - Rustig was het er al, want de Schijndelse Parallelweg wordt vooral gebruikt voor bestemmingsverkeer. Smal, slecht verlicht en in niet al te beste staat. De straat krijgt maar weinig complimenten. Binnennkort levert de Parallelweg ook nog de status van openbare weg in.

De Parallelweg is eigendom van de bezitters van de percelen die aan deze weg liggen. Tegelijkertijd is dit een openbare weg. Dat betekent dat iedereen deze weg mag gebruiken. In de praktijk gebeurt dat maar weinig. Er zijn goede alternatieve routes, óók voor fietsers en voetgangers.

Al eerder werd voorgesteld om de status van openbare weg te laten vervallen. Daarop besloot de gemeente om de weg niet aan het openbare verkeer te ontrekken. Om dat besluit definitief te maken, werd een ontwerpbesluit gepubliceerd. Tegen het ontwerpbesluit zijn bezwaren ingediend die het college van b&w hebben doen besluiten om de status van openbare weg te laten vervallen.