Overstromingen Limburg verhogen urgentie van Floris Alkemade als VPRO Zomergast

Rooienaar zondag eerste gast Janine Abbring

SINT-OEDENRODE – Architect en Rijksbouwmeester Floris Alkemade uit Sint-Oedenrode is de eerste gast in de TV-serie Zomergasten van de VPRO. De Rooienaar Alkemade bijt 18 juli het spits af in het programma dat wordt gepresenteerd door Janine Abbring.

Alkemade werkt samen met anderen al jaren aan plannen voor herinrichting van Nederland om wateroverlast en droogte te gaan. De overstromingen in Limburg vergroten de urgentie van Alkemade als zomergast.

Zomergasten is één van de oudste zomerprogramma’s op de Nederlandse televisie. Het concept is eenvoudig. Inspirerende gasten wordt gevraagd drie uur lang te vertellen over televisiefragmenten van hun keuze.

Panorama Nederland

Architect en Rijksbouwmeester Floris Alkemade is de eerste in de rij van 2021. Hij presenteerde tijdens zijn rijksbouwmeesterschap (dit jaar voor het laatst) namens het College van Rijksadviseurs Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de inrichting van Nederland, met als hoofdthema’s water, boerenland, verstedelijking en duurzame energie.

Tijdens de coronacrisis verscheen zijn essay De toekomst van Nederland: de kunst om van richting te veranderen.


Alkemade was ook één van de initiatiefnemers van de stuurgroep Mozaïek Dommelvallei. Met de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen voor de deur riep de stuurgroep in een korte film op om dicht bij huis samen te werken aan integrale oplossingen voor de problemen die er al zijn en er aan komen ten gevolge van de klimaatveranderingen.

Zij riepen de bestuurdes om maatregelen te nemen op het gebied van waterbeheer.