Overal contant kunnen betalen kost jaarlijks 345.000 euro (video)

MEIERIJSTAD – Als in de gemeente Meierijstad het bij alle gemeentelijke voorzieningen mogelijk moet worden om niet alleen te pinnen maar ook contant te kunnen betalen, dan kost dat éénmalig 472.000 euro en jaarlijks nog eens 345.000 euro. Dat meldt de gemeente als uitkomst van een door de raad gewenst onderzoek.

De fracties van Hart, PvdA/GL, D66, Hier en de SP dienden daarvoor een motie in met als titel: Pinnen is niet voor iedereen een fluitje van een cent.
Wethouder Goijaarts heeft nu een Raads Informatie Brief (RIB) gestuurd waarin de uitkomsten van dat onderzoek staan. In die brief staat dat Meierijstad beschikt over 24 gemeentelijke voorzieningen waar dat contante betalen dan mogelijk zou moeten worden:
  • Drie locaties Burgerzaken
  • Drie zwembaden
  • Drie milieustraten
  • Twee gemeentewerven
  • Drie sporthallen
  • Tien gymzalen
  • Museum Jan Heesterhuis
Alleen bij de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis in Veghel en bij het Jan Heesterhuis is contante betaling mogelijk, bij alle andere voorzieningen kan alleen maar gepind worden.
In de raadsinformatiebrief somt de gemeente de voors en tegens op:

Voor
Er zijn redenen om contante betaling bij gemeentelijke voorzieningen mogelijk te maken. De belangrijkste zijn het toegankelijke karakter van contant geld en het privacy aspect dat met deze wijze van betalen samenhangt. Contant geld is een universeel geaccepteerde betaalmethode en is toegankelijk voor iedereen. Mensen met een lage digitale vaardigheid en burgers die financieel gezien moeilijk rond kunnen komen, maken relatief gezien meer gebruik van de mogelijkheid om contant af te rekenen.

Een bekende reden voor het gebruik van contant geld bij deze laatste groep is dat het hen helpt om meer grip te hebben op hun uitgaven. Door contant geld te accepteren zorgt een gemeente ervoor dat inwoners in staat zijn om op iedere gewenste wijze voor diensten te betalen.
Sommige mensen geven de voorkeur aan contant geld vanwege de privacy die het biedt. Transacties zijn discreet en leggen geen persoonlijke financiële gegevens bloot.

Tegen
Tegenover de waardevolle redenen om bij gemeentelijke voorzieningen de mogelijkheid te bieden om contant te betalen voor diensten, staan echter ook risico’s en obstakels. Deze gelden voor zowel burgers, ambtenaren als de gemeente als overheidsorganisatie. Dan gaat het om de aspecten persoonlijke veiligheid, verkeerseffecten, verminderde efficiëntie binnen werkprocessen en een stijging van gemeentelijke kosten.

Zwembaden
Het verwerken van contant geld is tijdrovend. Ambtenaren moeten zorgen voor voldoende contant wisselgeld, dit registreren, afstorten, laten administreren door de financiële administratie en er verantwoording over afleggen. Hiermee hangt een capaciteitsbeslag samen. Capaciteit die niet in andere taken ter ondersteuning van de burger gestoken kan worden.
Om dit punt concreet te maken: bij zwembaden De Beemd, De Neul en De Molen Hey is sprake van een tekort aan zwemleraren. Openstaande vacatures kunnen momenteel niet worden ingevuld. Als contant geld geïntroduceerd wordt, betekent dit een minimaal een inzet van 15 uur per week van het huidige personeel. Dit heeft als consequentie dat:
• 20 zwemlesgroepen van 10-12 kinderen, oftewel minimaal 200 kinderen, geen zwemlessen kunnen krijgen, dan wel dat,
• De openstelling van de zwembaden moet worden verminderd met deze hoeveelheid uren i.v.m. gebrek aan toezicht.

Onderzoek
Uit het onderzoek is gebleken dat medewerkers van burgerzaken op de locaties Schijndel en St. Oedenrode de afgelopen jaren vrijwel nooit van burgers de vraag krijgen om contant te mogen betalen. Hetzelfde geldt voor bezoekers van de milieustraten en gemeentewerven.
Voor bezoekers van de zwembaden geldt dat dit jaar zo’n vijftig verzoeken zijn gedaan om te mogen afrekenen met contant geld. Na uitleg waarom dit niet mogelijk is, hebben slechts twee bezoekers aangegeven hiervan een zaak te willen maken. Uiteindelijk heeft dit echter in geen enkel geval geleid tot een werkelijke klacht bij een leidinggevende.
Ook bij de klachtenfunctionaris is niet één klacht bekend die samenhangt met de onmogelijkheid om contant af te kunnen rekenen voor gemeentelijke diensten.
 

Investeringen
Tenslotte geeft de gemeente aan welke investeringen er gedaan moeten worden zoals het aanschaffen van Cikam-zuilen en geldkluizen wat bij elkaar 472.000 euro gaat kosten. En aan extra personeelskosten is de gemeente dan jaarlijks 345.000 euro kwijt. De gemeenteraad zal nu moeten beslissen of die extra kosten inderdaad opwegen tegen het nadeel dat niet overal met contant geld kan worden betaald in Meierijstad.